Kvalitet 1000

Kvalitet till tusen är ett kvalitetsprogram

Laatutonni_logo_300pxsom är skräddarsytt för turistbranschen utgående från internationella kriterier för kvalitetspriser. Kvalitetsträningen är praktiskt inriktad utbildning där företagets personal får lära sig att använda olika verktyg för kvalitetsutveckling.

HUR FICK KVALITET TILL TUSEN SIN BÖRJAN?

Ett projekt för planering och verkställande av en kvalitetspolicy för den finländska turismen inleddes 2001 på initiativ av Centralen för turistfrämjande. Avsikten med projektet var att höja kvaliteten på turismtjänsterna så att den motsvarar priset. För att sätta fart på arbetet startades ett projekt för planering av ”Kvalitet till tusen”. Målet för Kvalitet till tusen blev att skapa gemensamma kvalitetskriterier för små och medelstora turistföretag och mätare som passar olika sektorer och företag inom näringsgrenen. Enligt visionen för Kvalitet till tusen ska tusen företag vara med i programmet inom några år via utbildning, fältvägledning och annat stöd. Ett viktigt mål var också att företaget ska kunna fortsätta och upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete på egen hand efter Kvalitet till tusen-träningen.

FRAMGÅNG VIA KVALITETSARBETE

För oss finländare är det självklart att finländska produkter och tjänster håller hög kvalitet. På den internationella marknaden räcker det ändå inte bara med en känsla. För att nå en god och utmärkt kvalitetsnivå behövs verktyg och för att kunna påvisa kvalitetsnivån för andra behövs erkännanden och diplom. Kvalitet till tusen-diplomet, ett certifierat kvalitetssäkringssystem (t.ex. ISO 9001) eller någon annan bekräftelse på företagets kvalitetssystem ger trovärdighet på den internationella marknaden.

EFFEKTIVA VERKTYG

I Kvalitet till tusen-träningen används tre effektiva utvecklingsverktyg: självutvärdering, Kvalitet till tusen-arbetsboken och KvalitetsNätet eller något annat responssystem. Genom självutvärderingen hittar företaget det som behöver utvecklas och planerar utvecklingsåtgärder för att nå målet. I fortsättningen fungerar självutvärderingen som ett verktyg för intern kvalitetsgranskning. Med hjälp av Kvalitet till tusen-arbetsboken framskrider arbetet under kontrollerade former och dokumenteringen underlättas av färdiga modeller. Företagets eget responssystem eller KvalitetsNätet är ett verktyg för uppföljning av kvalitetsutvecklingen och för det allra viktigaste: att lyssna på kunden när företaget vill utveckla sin verksamhet.

DET NYA KVALITET TILL TUSEN – Specialnivåer

Kvalitet till tusen förnyades under 2013. Det nya kvalitetsprogrammet ger företagen en möjlighet att anpassa sitt kvalitetsarbete enligt olika nivåer och moduler.

Utbildningen består av tre nivå:

  1. EXPERT (4 dagar); efter att har utfört nivån får företaget ett Kvalitet till tusen-diplom.
  1. ADVANCED (2 dagar); är öppen för alla som har genomgått Kvalitet till tusen EXPERT nivån. Man kan välja mellan 6 moduler och bygga en helhet som bäst tjänar företagets kvalitetssyften.
  1. EXKLUSIV (2 dagar); efter en självvärderingsdag är den här nivån öppen för alla som har en kvalitetshandbok och som är aktiva användare av KvalitetsNätet. På denna nivå kan företaget bland 15 modulervälja den mest relevanta kombinationen för sitt kvalitetsarbete och bilda ett två dagars utbildningspaket.

 

Mer information: Kvalitet till tusen och KvalitetsNätet.