Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

En av Visit Finlands uppgifter är att erbjuda statistik- och forskningsuppgifter om turismen i Finland. Uppgifterna behövs vid planering och uppföljning av marknadsföringen och vid utvecklingen av tjänster. Helheten Tutkimukset ja tilastot (Undersökningar och statistik), som endast finns på finska eller engelska, består av olika delar: landsöversikter, inkvarteringsstatistik, Visit Finlands och andra instanser undersökningar, kongresstatistik, ekonomiska effekter och trender.

I strategin för Visit Finland har det fastställts att en av Visit Finlands kärnuppgifter är att främja utbud som utgår från efterfrågan. I praktiken är Visit Finlands uppgift alltså att säkerställa att de produkter och tjänster som turisterna möter i Finland motsvarar deras förväntningar och anspråksnivå. Turistföretagen ansvarar för själva utbudet och utvecklingen av det, men genom att informera och ta fram redskap försöker Visit Finland hjälpa företagen i arbetet.

17.6.2016