Team Finland

Nätverket Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, internationaliseringen av företagen och utländska investeringar i Finland. Avsikten är att effektivera samarbetet mellan olika finländska aktörer.

Kärnan i nätverket Team Finland utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och offentligt finansierade organisationer och utländska nätverk som styrs av ministerierna. Nätverket Team Finland styrs av statsrådet. Över 70 lokala team runtom i världen ansvarar för verksamheten utomlands.

Omvälvningarna i världsekonomin har lett till att finländarnas välstånd i allt högre grad är beroende av saker som sker utanför landets gränser. Vi bör ha möjligheter att påverka verksamhetsförutsättningarna utomlands och att stöda beslut som är fördelaktiga för Finland. Det gör vi allra bäst genom samarbete.

Visit Finland deltar aktivt i Team Finland och är en del av kärngruppen inom Team Finland, vars uppgift är att kommunicera och utveckla landets image. Utomlands deltar vi i verksamheten i olika länder, men med tyngdpunkten främst på kommunikation.

Visit Finlands kontaktperson för koordineringen av hela Team Finland-nätverket är executive vice president Paavo Virkkunen, e-post fornamn.efternamn (at) visitfinland.com.

 

 

shutterstock_96416462_TK2

Visit Finlands Team Finland-sidorna på finska och engelska:
finska: Team Finland
engelska: Team Finland

29.2.2016