Visit Finland strategi 2015-2018

Visit Finland strategi 2015–2018

Vision

Turisterna väljer Finland både med hjärtat och förnuftet.

Mission

Visit Finland främjar turism från utlandet till Finland i ett nära samarbete med företag inom resebranschen och andra turismaktörer.

Visit Finland och FCB/MI* mål

 • Det främsta målet är en ökning av intäkterna från turismen. De totala intäkterna från turismen är 16 miljarder euro och intäkterna för turism från utlandet 5 miljarder euro (år 2018)
 • Finland mera känt som turismland inom vald målgrupp på vald marknad
 • Den bästa expertisen
 • En stark image i Finland och på valda marknader i utlandet
 • Stärka turismens näringspolitiska ställning
 • Ökad internationalisering för små och medelstora företag
 • Nätverkande
 • Effektivare regionalt samarbete

* FCB/MI = Finland Convention Bureau/Meetings Industry

vf_strategi_2015_18_850

28.5.2014

Nedladdnings

 • Finlands turiststrategi 2020

  pdf

  4 goda skäl att främja turistbranschernas utveckling

  Den centrala tanken i strategin är att de erkända styrkorna i Finlands turism ska stärkas och att tillväxtorienterade, nätverkande företag i turistkoncentrationer ska hjälpas att bli framgångsrika. Vid utarbetandet av strategin har statens ekonomiska situation under de följande åren beaktas. I strategin föreslås därför endast alldeles nödvändiga mål och åtgärder.

  23.1.2014
  Ladda ner (146 KB)