Visit Finlands kärnuppgifter

huvuduppgifter

1. Marknadskommunikation som stöder den finländska turistnäringen

 • Turistinriktad Finlandsbild – Visit Finlands huvuduppgift
 • Finland Promotion Board, som leds av Statsrådets kansli och som Visit Finland är medlem i, ansvarar för koordineringen av Finlandsbilden.
 • Visit Finland ansvarar tillsammans med branschföretagen och i samarbete med beskickningarna och Finpro för att genomföra den turistinriktade bilden.
 • Produktmarknadsföring – gemensamma marknadsföringsåtgärder för ett produktutbud som stöder Finlandsbilden; genomförs tillsammans med näringslivet
 • Samarbete mellan producenter och försäljare av turisttjänster
 • Främja nätverkande
 • Utomlands i samarbete med privata aktörer, Finpro och beskickningarna per marknadsområde

 

2. Inhämta marknadsinformation och förmedling till turistnäringen

 • Insamling av information i samarbete med researrangörer, internationella organisationer, forskningsinstitut, Finpro och beskickningarna
 • Söka nya målgrupper och målländer
 • Analys av data och förmedling till företag och förmedlarorganisationer

 

3. Främja högklassig produktutveckling och produktifiering

 • Utveckling, förberedelse för genomförande och koordinering av temaprojekt som bygger på den nationella turiststrategin
 • Deltar som expert i resecentras omfattande produktutvecklingsprojekt
 • Deltar som expert i upprättandet av regionala turiststrategier och turistprogram
 • Förmedlar turistperspektiv till offentliga organisationer, som finansierar och utvecklar branschen

 

Verksamhetsmodell

Visit Finland har inte egna utlandskontor. Marknadsföringsaktiviteter utomlands köps antingen från Finpro eller från egna representanter. Visit Finland samarbetar med utrikesministeriets representationer i synnerhet då det gäller utvecklandet av Finlandsbilden.

Administrativa tjänster för de inhemska funktionerna anskaffas i lämplig utsträckning från servicecentra och stödtjänster läggs ut i mån av möjlighet.

Tyngdpunkten i Visit Finlands verksamhet är på marknadsföring av den turistinriktade Finlandsbilden medan ansvaret för produktifiering och produktutveckling i allt större utsträckning har överförts till företagen. Allmänna företagsstödande organisationer kommer i fortsättningen att få en viktigare roll i detta arbete.

 

Resurser

Visit Finlands verksamhet finansieras i störstä delen ur statsbudgeten. Budgeten för år 2015 är cirka 10 miljoner euro. Personalen ca. 30.

24.8.2016