Visit Finland

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert inom turistbranschen och aktiv aktör för att främja den internationella turismen till Finland.

Visit Finland stöder företag och företagsgrupper inom branschen att utveckla och marknadsföra turisttjänster riktade till den internationella marknaden.

Visit Finlands verksamhet finansieras ur statsbudgeten. Budgeten för år 2015 är cirka 10 miljoner euro. Dessutom deltar den finländska turistnäringen i marknadsföringen med ca 1 miljoner euro.

7.1.2015