Visit Finland matkailijatutkimus: talvikausi 2016–17 (marras-huhtikuu)

Julkaistu 27.6.2017

Suomessa vieraili marras-huhtikuussa 2016–2017 hieman vajaa 3,6 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa. He käyttivät Suomessa rahaa yhteensä noin miljardi euroa, jonka lisäksi matkailijat olivat maksaneet matkaan liittyviä ennakkomaksuja noin 250 miljoonaa euroa. Eniten Suomeen jättivät rahaa venäläiset (yhteensä 307 miljoonaa euroa) ja kiinalaiset (136 miljoonaa euroa) ennakkomaksut mukaan luettuina.

Suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan, venäläiset olivat ahkerimpia kuluttajia. He käyttivät päivää kohden 126 euroa, kun seuraavaksi ahkerimmat kuluttajat, japanilaiset ja kiinalaiset matkailijat, käyttivät vastaavasti 99 ja 98 euroa Suomessa vietettyä päivää kohden.

Kaikista Suomessa vierailleista ulkomaalaisista matkailijoista 45 prosenttia (1,6 miljoonaa matkustajaa) ei yöpynyt Suomessa. Näiden päivämatkalaisten osuus nousi noin 9 prosenttiyksikköä edellistalvesta.

Ulkomaalaiset matkailijat yöpyivät Suomessa yhteensä 13,1 miljoonaa yötä, joista vajaa kolmannes vietettiin vuokramökeissä, runsas neljännes tuttavien tai sukulaisten luona ja hotelleissa. Suomessa yöpyneistä ulkomaalaisista matkailijoista runsas kolmannes (36 %) yö-pyi maksuttomassa majoituksessa, esimerkiksi omassa asunnossa tai tuttavien luona.

 

Visit Finland matkailijatutkimus : talvikausi 2016–17 (marras-huhtikuu)
Author: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Publication: Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2017
Series: Visit Finland tutkimuksia 10
ISBN 978-951-822- 061-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-8791 (verkkojulkaisu)

Ladattavat