Visit Finland matkailijatutkimus : talvikausi 2015–16 (marras-huhtikuu)

Julkaistu 28.9.2016

Suomessa vieraili marras-huhtikuussa 2015–2016 hieman vajaa 3,2 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla vieraili 0,5 miljoonaa vaihtomatkustajaa. Matkailijat ja vaihtomatkustajat käyttivät Suomessa rahaa yhteensä 850 miljoonaa euroa, jonka lisäksi matkailijat olivat maksaneet matkaan liittyviä ennakkomaksuja noin 310 miljoonaa euroa.

Eniten Suomeen jättivät rahaa venäläiset (yhteensä 190 miljoonaa euroa), kiinalaiset (173 miljoonaa euroa) ja britit (108 miljoonaa euroa) ennakkomaksut mukaan luettuina. Suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan, kiinalaiset olivat ylivoimaisesti ahkerimpia kuluttajia. He käyttivät päivää kohden 203 euroa, kun seuraavaksi ahkerimmat kuluttajat, venäläiset matkailijat, käyttivät 152 euroa Suomessa vietettyä päivää kohden.

Kaikista Suomessa vierailleista ulkomaalaisista matkailijoista 34 prosenttia (1,3 miljoonaa matkustajaa) ei yöpynyt Suomessa. Jos lasketaan mukaan vaihtomatkustajat (0,5 miljoonaa) nousee päiväkävijöiden määrä 1,8 miljoonaan. Kiinalaisista matkailijoista 26 (edelliskesänä 42 %) prosenttia, japanilaista 29 (41) ja eteläkorealaisista 60 (52) prosenttia oli vaihtomatkustajia.

Ulkomaalaiset matkailijat yöpyivät Suomessa yhteensä 10,6 miljoonaa yötä, joista runsas kolmannes tuttavien tai sukulaisten luona ja runsas kolmannes vuokramökeissä sekä hotelleissa. Suomessa yöpyneistä ulkomaalaisista matkailijoista vajaa 50 prosenttia yöpyi maksuttomassa majoituksessa, esimerkiksi omassa asunnossa tai tuttavien luona. Ruotsalaista jopa lähes kolme neljäsosaa ja virolaisistakin yli kaksi kolmasosaa majoittui tällä tavoin.

 

Visit Finland matkailijatutkimus : talvikausi 2015–16 (marras-huhtikuu)
Author: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Publication: Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2016
Series: Visit Finland tutkimuksia 5
ISBN 978-951-822- 056-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-8791 (verkkojulkaisu)

 

Ladattavat