Visit Finland matkailijatutkimus  2015

Julkaistu 15.4.2016

Suomessa viime vuonna vierailleet 7,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa toivat Suomeen yhteensä 2,4 miljardia euroa. Venäjällä asuvien matkailu väheni lähes kolmanneksen kun muualta saapuneiden matkat lisääntyivät 6 prosenttia. Tästä huolimatta venäjällä asuvat tekevät yhä noin kolmanneksen suomeen tehdyistä matkoista. Kiinassa ja Japanissa asuvien matkat lisääntyivät reilun kolmanneksen: Japanista saapuneet tekivät enemmän varsinkin päivämatkoja kun kiinalaisten osalta lisäys tuli enimmäkseen yöpyneiltä matkustajilta.

Visit Finland matkailijatutkimus tuottaa tietoa ulkomailla asuvista Suomessa vierailleista matkailijoista. Tutkimuksen avulla saadaan selvitettyä mm. Suomessa vuosittain käyvien matkailijoiden määrä ja heidän Suomeen jättämänsä rahasumma. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa eri maista saapuvien matkailijoiden profiileista: kuinka pitkään Suomessa viivytään, missä yövytään, miksi Suomeen tullaan, kuinka usein Suomessa käydään, mitä matkan aikana tehdään, missä matkan aikana käydään, mitä Suomessa tehdään jne.

Visit Finland matkailijatutkimus 2015
Author: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Publication: Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2016
Series: Visit Finland tutkimuksia 3
ISBN 978-951-822-053-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-8791

Visit Finland Visitor Survey 2015

The purpose of the Visit Finland Visitor Survey is to provide information on non-resident visitors to Finland. The survey will help to identify the annual number of tourists to Finland and the amount of money left by them in Finland. In addition, the study provides information on the profiles of incoming tourists from different countries: how long do people stay in Finland, where do they stay, why do they come to Finland, how often do they come to Finland, what do they do during the trip, where do they go during the journey, what do they do in Finland, etc.

Visit Finland Visitor Survey 2015
Author: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Publication: Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2016
Series: Visit Finland Studies 3
ISBN 978-951-822-055-1 (electronic publication)
ISSN 2342-8791

Ladattavat