Vuokramökkitilastoinnin esiselvitys 2018

Julkaistu 21.8.2018

Raportti esittää vuokramökkitilastoinnin esiselvityksen tärkeimmät tulokset sekä tilaston suunnitellun
menetelmän ja sisällön. Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää paras tapa kerätä tietoa mökkien vuokrakäytöstä ja luoda menetelmä tietojen tuottamiseksi valtakunnalliseksi tilastoksi. Mökkien vuokrakäytön aikaisemman tilastoinnin esteenä on ollut tarpeeksi kattavan ja tarkan aineiston saatavuus.

Esiselvityksessä tehtiin kaksi kyselyä suoraan vuokramökkejä välittäville yrityksille. Kyselyiden avulla
selvitettiin yritysten alustavia tietoja vuokramökkien käytöstä sekä valmiuksia vastata tilaston tiedonkeruisiin. Tiedonkeruun piirissä olevilla välityspalveluilla on noin 6 000 vuokramökkiä, mikä on
arviolta vajaa puolet koko maan vuokramökkikapasiteetista. Tämän takia tilastoon pitää saada mukaan myös muita tiedonkeruumenetelmiä, jotta tilastosta saadaan valtakunnallisesti kattava.

 

Ladattavat