Ulkomaiset matkailijat Suomessa: kesä 2001: Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset

Julkaistu 18.6.2002

Julkaisussa analysoidaan Suomeen suuntautuvaa matkailua tärkeimmiltä markkina-alueilta kesäkauden 2001 osalta. Mukana on 16 maata (Ruotsi, Venäjä, Saksa, Norja, Viro, USA, Iso-Britannia, Japani, Tanska, Ranska, Alankomaat, Sveitsi, Italia, Espanja, Itävalta ja Belgia). Julkaisussa käsitellään ko. maiden asukkaiden Suomeen suuntautuvan matkailun volyymia, yöpymiskertymää, matkaseuraa, rahankäyttöä, matkan suunnittelu- ja varausaikataulua, matkapäätökseen vaikuttaneita tekijöitä, osallistumista luontoaktiviteetteihin sekä kokemuksia Suomesta. Näiden pohjalta analysoidaan tuloksia matkailun markkinoinnin ja kehittämisen kannalta. Kunkin maaraportin loppuun on liitetty MEKin kyseistä markkina-aluetta koskeva johtopäätös- ja kommenttiosa.

Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen MEKin toimeksiannosta tekemään Rajahaastattelututkimukseen, jota on tehty joulukuusta 1997 alkaen tavoitteena matkailun seurannan, suunnittelun ja tulosten mittaamisen parantaminen. Selvitys sisältää paljon Rajahaastattelututkimuksen tulosten ristiintaulukointeja, joita ei varsinaisissa tutkimusraportissa (MEK A:118 2002) ole julkaistu.

Selvityksen pyrkimyksenä on konkretisoida Rajahaastattelututkimuksen hyvin laajasta tietomäärästä saatavia tuloksia matkailun markkinoinnin ja kehittämisen tarpeisiin niille kaikille, jotka markkinoivat Suomea matkailukohteena ulkomaille. Selvitys kertoo ja analysoi Suomeen suuntautuvan matkailun nykytilaa kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla.

Julkaisun tuottamisesta on vastannut Art-Travel Oy MEKin toimeksiannosta. Työssään Art-Travel Oy on käyttänyt alihankkijana Konsultointi- ja Viestintätoimisto Jukka Juusela Ky:tä.

 

Ulkomaiset matkailijat Suomessa: kesä 2001: Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset
Author: (Art-Travel Oy)
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2002 
Pages: 99 s.
Series: MEK A: 119
ISBN: 952-5079-37-6
ISSN:0355-6204

 

Ladattavat