Ulkomaiset matkailijat Suomessa : kesä 2000 : Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset

Julkaistu 11.6.2001

Julkaisussa analysoidaan Suomeen suuntautuvaa matkailua tärkeimmiltä markkina-alueilta kesäkauden 2000 osalta. Mukana on 14 maata (Ruotsi, Venäjä, Saksa, Norja, Viro, USA, Iso-Britannia, Japani, Tanska, Ranska, Alankomaat, Sveitsi, Italia ja Espanja). Julkaisussa käsitellään ko. maiden asukkaiden Suomeen suuntautuvan matkailun volyymiä, yöpymiskertymää, matkaseuraa, ikärakenetta, rahankäyttöä, matkan varaamista, matkapäätökseen vaikuttaneita tekijöitä sekä osallistumista luontoaktiviteetteihin. Näiden pohjalta analysoidaan tuloksia matkailun markkinoinnin ja kehittämisen kannalta. Kunkin maaraportin loppuun on liitetty MEKin kyseistä markkina-aluetta koskeva johtopäätös- ja kommenttiosa.

Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen MEKin toimeksiannosta tekemään Rajahaastattelututkimukseen, jota on tehty joulukuusta 1997 alkaen tavoitteena matkailun seurannan, suunnittelun ja tulosten mittaamisen parantaminen. Selvitys sisältää paljon Rajahaastattelututkimuksen tulosten ristiintaulukointeja, joita ei varsinaisissa tutkimusraportissa (MEK A:112 2001) ole julkaistu.

Selvityksen pyrkimyksenä on konkretisoida Rajahaastattelututkimuksen hyvin laajasta tietomäärästä saatavia tuloksia matkailun markkinoinnin ja kehittämisen tarpeisiin niille kaikille, jotka markkinoivat Suomea matkailukohteena ulkomaille. Selvitys kertoo ja analysoi Suomeen suuntautuvan matkailun nykytilaa kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla.

Julkaisun tuottamisesta on vastannut Art-Travel Oy MEKin toimeksiannosta. Työssään Art-Travel Oy on käyttänyt alihankkijana Konsultointi- ja Viestintätoimisto Jukka Juusela Ky:tä.

 

Ulkomaiset matkailijat Suomessa : kesä 2000 : Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset
Author: (Art-Travel Oy)
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2001 
Pages: 84 s.
Series: MEK A: 114
ISBN: 952-5079-30-9
ISSN: 0335-6204
 

Ladattavat