Talvimatkailustrategia kansainvälisille markkinoille vuosille 2014-2018

Julkaistu 19.11.2014

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 2006) mukaisesti Matkailun edistämiskeskuksella on pääkoordinointivastuu Suomen matkailubrändistä, laadun kehittämisohjelmasta ja osaamisen lisäämisestä sekä teemakohtaisista valtakunnallisista tuotekehitysohjelmista teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen varmistamiseksi.

Talvimatkailun kehittämisstrategian 2014-2018 tavoitteena on tehdä Suomesta Pohjois-Euroopan talviloman ykkönen. Tavoite saavutetaan kehittämällä Suomen talvimatkailuun suurten kansainvälisten talvikohteiden tarjonnasta erottuvaa, monipuolista talvitarjontaa lumi- ja jääosaamisemme pohjalta. Matka Suomen talveen tarjoaa ainutlaatuisen lumikokemuksen ja mahdollisuuden kohdata arktinen erämaa, jossa palvelut kuitenkin toimivat.

Tämä talvimatkailun kehittämisstrategia on laadittu Matkailun edistämiskeskuksessa vuonna 2014 ja sen kirjoittamisessa päävastuu oli laatimiseen osallistuneella laajalla asiantuntijapiirillä.

Ladattavat