TAK Matkatoimistokysely 2011 : Moskova, Pietari ja Karjalan tasavalta

Julkaistu 15.9.2011

Tutkimuksella kartoitettiin venäläisten matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta ja suomalaisista alueista venäläisten matkakohteena. Tutkimus on jatkoa vuonna 2006 aloitetulle tutkimukselle, jolla kartoitetaan vuosittain venäläisten Suomen matkoja järjestävien tai myyvien matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta. Tutkimuksen avulla voidaan seurata kuinka mielikuvat Suomesta ja matkailusta Suomeen ovat kehittyneet Venäjällä.

TIIVISTELMÄ

Matkatoimistot

-Suomen matkojen osuus Suomen matkoja järjestävien ja/tai myyvien matkatoimistojen myynnistä on tyypillisesti kesällä noin 20 % ja talvella noin 30 %.
-Pietarissa Suomen merkitys on hieman suurempi kuin Moskovassa.

Lomamatkat

-Tärkeimmässä asemassa Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, risteilyt ja laskettelulomat.
> Yli kahdelle kolmasosalle kyselyyn vastanneista matkatoimistoista nämä lomat ovat melko tai erittäin tärkeitä.

-Kaikkien lomatyyppien osalta tyytyväisyystaso on korkeampi kuin lomatyypin merkitys matkatoimistoille.
>Kylpylälomien tarjonnassa on eniten kehittämisen varaa, mutta siinäkin tyytyväisyys on erittäin korkea.

-Moskovassa tärkeimmässä asemassa matkatoimistojen Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, laskettelulomat, kalastusmatkat ja lasten lomakohteet.

-Pietarissa kolme tärkeintä matkatyyppiä ovat mökkilomat, lasten lomakohteet ja risteilyt sekä kylpylälomat.

-Viipurissa matkatoimistot järjestävät erityisesti risteilylomia, mökkilomia ja ostosmatkoja.

 

Matkailun kehitys

-Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet ovat Helsinki, Imatra, Lappeenranta, Kotka ja Lappi.
-Kesälomakohteista mainittiin erikseen mm. Helsinki ja järvialueet.
-Talvilomakohteista mainittiin erikseen mm. Rovaniemi ja laskettelukohteet.
-Lomatyypeistä erityisesti laskettelulomien, kylpylälomien ja mökkilomien odotetaan kasvattavan suosiotaan.
-Ylivoimaisesti suurin osa vastaajien kehitysehdotuksista liittyi viisumikäytäntöjen helpottamiseen sekä viisumipakon poistamiseen. Risuja annettiin muun muassa vuoden sisällä toi-mintansa aloittaneiden viisumikeskusten toiminnasta.

 

Tietolähteet

-Ylivoimaisesti suurin osa tiedonhausta tapahtuu Internetissä. Vastanneista kolme neljäsosaa käytti Internetiä hakiessaan viimeksi Suomi-tietoa.
-Käytetyimmät hakukoneet ovat Yandex ja Google.
-Matkatoimistoille tutuimpia matkailuun liittyviä Internet-sivuja ovat Visitfinland.com, Lomarengas sekä Turizm.ru.
-Alueiden sivuista parhaiten tunnettuja ovat Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan sivut.

Viisumit

-Pietarin ja Karjalan tasavallan matkatoimistoista noin 90 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläisten matkailua Suomeen

 

TAK Matkatoimistokysely 2011 : Moskova, Pietari ja Karjalan tasavalta
Lappeenranta : Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, 2011
19 s. + liitt.

Ladattavat