Stopover Finland consumer research for Asian travellers

Julkaistu 29.2.2016

Stopover Finland -kuluttajatutkimus Aasiassa

Stopover Finland -ohjelma toteutti kuluttajatutkimuksen Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Yhteensä kyselyyn osallistui 2500 vastaajaa (Japani 500, Etelä-Korea 500, Peking 500, Shanghai 500 ja Hongkong 500 henkilöä). Datan keräämisessä hyödynnettiin web-paneeleja, ja tutkimuksen vastaajiksi valikoitiin henkilöt, jotka olivat matkustaneet Eurooppaan viimeisen 12 kuukauden aikana (yli 60 % vastaajista) tai aikoivat matkustaa Eurooppaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tutkimusyritys NEPA rakensi tutkimusta varten Stopover Finland -verkkokauppaa muistuttavan verkkosivun, jonne koottiin testattavat 87 tuotetta ja pakettia ympäri Suomea. Aivan kaikilta alueilta emme saaneet mukaan tuotteita, eivätkä kaikki testattavaksi lähetetyt tuotteet täyttäneet Stopover Finland -tuotekriteerejä. Testissä olivat hyvin edustettuna tuotteet ja paketit erityisesti Helsingistä, Järvi-Suomesta ja Lapista.

Kaikkein suurin kiinnostus stopoveria kohtaan oli Shanghaissa (73 % vastaajista ) ja Pekingissä (63 % vastaajista). Korealaisista vastaajista 53 %, hongkongilaisista 48 % ja japanilaisista 28 % oli valmiita sisällyttämään stopoverin Suomessa osaksi Euroopan matkaansa. Tärkein kiinnostusta rajoittanut syy oli ajatus siitä, ettei stopoveria ole mahdollista yhdistää matkatoimistosta ostettavaan matkapakettiin. Yksi Stopover Finland -ohjelman tärkeimmistä vuoden 2016 tehtävistä onkin löytää kohdemarkkinoilta oikeat jakelukanavat, joiden kautta stopover Suomessa voidaan myydä osana Eurooppaan suuntautuvia matkapaketteja. Yli 80 % aasialaisista yksittäismatkailijoista ostaa matkansa pakettina matkatoimiston kautta.

Yli puolet vastaajista (53 %) oli kiinnostuneita jäämään stopoverille Suomeen seuraavalla Euroopan matkallaan. Suomen puhdas luonto oli selkeästi tärkein vetovoimatekijä, maustettuna uniikeilla elämyksillä, hiljaisuudella ja mahdollisuudella kokea suomalaista elämäntapaa. Eniten kiinnostivat revontulipaketit, standardihotelleista poikkeavat tasokkaat majoituskohteet, sekä erilaiset retket Helsingissä, yhdistettynä mahdollisuuteen maistella suomalaista ruokaa. Ruuantekoon osallistuminen ei kuitenkaan kiinnostanut vastaajia. Lisäksi Järvi-Suomen paketit ja rentoutuminen järven rannalla kiinnostivat vastaajia.

Stopoverista kiinnostuneista 64 % oli halukkaita yöpymään Suomessa vähintään yhden yön. Suosituimmiksi matkustusajankohdiksi nousivat yllättäen syksy ja talvi, todennäköisesti johtuen revontulipakettien suosiosta tutkimukseen vastanneiden joukossa.

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin vastaajien maksuhalukkuutta eri pakettien ja tuotteiden kohdalla. Ilmeni, että mikäli palvelu ja laatu vastaavat asetettua hintaa, oli testipakettien ja tuotteiden hinnoittelu pääosin kohdallaan. Testattaviin paketteihin lisättiin matkakulut junalla tai lentokoneella, jotta ne vastaisivat mahdollisimman tarkasti todellisten pakettien hintoja. Japanilaiset vastaajat osoittautuivat tässä tutkimuksessa kaikkein hintatietoisimmiksi; hongkongilaiset vastaavasti olivat valmiita maksamaan ainutlaatuisista elämyksistä eniten. Japanilaisista vastaajista 5 % olivat kiinnostunut luksuspaketeista, kun taas 12 % hongkongilaisista olisivat halukkaita varaamaan luksuselämyksiä.

 

“Stopover Finland” consumer research for Asian travellers : research findings and proposition recommendations
Author: Nepa
Helsinki, Visit Finland, 2016
91 s.

Ladattavat