Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa

Julkaistu 13.4.2012

Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailuun -selvitykset on tehty keväällä 2012 Culture Finland – kulttuurimatkailun katto-ohjelman toimeksiannosta. Selvitykset tehtiin koskien Venäjän, Saksan, Ison-Britannian ja Ranskan markkinoita. Ne ovat toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Matkailun Edistämiskeskuksen tuella.

Culture Finland -katto-ohjelman yhtenä tavoitteena on tuottaa työkaluja uusien markkinointikanavien käyttöönottoon ja helpottaa kulttuurin ja matkailun toimijoiden työtä. Selvityksissä on haettu potentiaalisten asiakkaiden käyttämiä sähköisiä jakelukanavia. On myös kartoitettu erityisesti kulttuuriin ja kulttuurimatkailuun erikoistuneita matkanjärjestäjiä kohdemarkkina-alueilla ja niiden online-matkailupalveluissa, sosiaalisissa medioissa sekä kuluttajayhteisöissä.

Jokainen toimija voi poimia itselleen listoista sopivimmat ja mielenkiintoisimmat sivustot oman markkinnoinnin ja myynnin tehostamiseen.

 

Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa
Publication: [Helsinki]: Visit Finland. Opetusministeriö, 2012
Pages: [ei numeroitu]
Notes: Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma. – Neljä erillistä selvitystä markkina-alueilta Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä

Ladattavat