Rajahaastattelututkimus: osa 7: ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 1999-2000: 1.11.1999 – 30.4.2000

Julkaistu 26.2.2001

Raportti käsittelee ulkomaisten matkustajien Suomeen tekemiä matkoja marraskuun 1999 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. Tätä tutkimusta varten luotu haastatteluorganisaatio keräsi tiedot henkilökohtaisina haastatteluina rajanylityspisteissä, joiden kautta ulkomaalaiset lähtevät Suomesta.

Rajahaastattelututkimus selvittää ulkomaalaisten Suomeen tekemien matkojen kokonaismäärää sekä eräitä peruspiirteitä kuten Suomessa käyvien ulkomaalaisten asuinmaita, matkojen tarkoitusta, oleskelun kestoa, majoitustapaa, aiempia käyntejä Suomessa, rahankäyttöä, Suomessa harrastettuja aktiviteetteja, matkan suunnitteluvaihetta sekä kokemuksia Suomesta.

Osa aineistosta, ns. otos, kerättiin satunnaisesti poimittujen työpäivien ja -vuorojen aikana. Tällöin haastateltavat matkustajat valittiin matkustajavirrasta systemaattisella otannalla. Otosaineistossa oli talvikaudella 1999-2000 noin 23 000 matkustajaa, joista muualla kuin Suomessa asuvia noin 8 150. Toiseen aineistoon, ns. näytteeseen, valittiin haastateltavat enemmän harkinnanvaraisesti, ja ulkomaisia Suomesta poistuvia matkustajia haastateltiin otoksen lisäksi noin 7 500.

Rajahaastattelututkimuksen mukaan Suomessa kävi talven 1999-2000 aikana lähes 1,3 miljoonaa muualla kuin Suomessa asuvaa matkustajaa.Yli puolet matkustajista tuli Venäjältä ja Ruotsista. Yleisin matkan pääsyy oli työmatka. Suomessa ulkomaiset matkustajat viipyivät keskimäärin neljä yötä. Rahaa Suomeen jätettiin kaikkiaan noin 2,5 miljardia markkaa.

 

Rajahaastattelututkimus: osa 7: ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 1999-2000: 1.11.1999 – 30.4.2000
Author: (Tilastokeskus)
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2001 
Pages: 75 s.
Series: MEK A: 110
ISBN: 952-5079-26-0
ISSN: 0355-6204
 

Ladattavat