Rajahaastattelututkimus: osa 5: ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 1999

Julkaistu 28.1.2000

Raportti käsittelee ulkomaisten matkustajien Suomeen tekemiä matkoja kesäkuun ja syyskuun 1999 välisenä aikana. Tätä tutkimusta varten luotu haastatteluorganisaatio keräsi tiedot henkilökohtaisina haastatteluina rajanylityspisteissä, joiden kautta ulkomaalaiset lähtevät Suomesta.

Rajahaastattelututkimus selvittää ulkomaalaisten Suomeen tekemien matkojen kokonaismäärää sekä eräitä peruspiirteitä kuten Suomessa käyvien ulkomaalaisten asuinmaita, matkojen tarkoitusta, oleskelun kestoa, majoitustapaa, aiempia käyntejä Suomessa, rahankäyttöä, Suomessa harrastettuja aktiviteetteja, matkan suunnitteluvaihetta sekä kokemuksia Suomesta.

Osa aineistosta, ns. otos, kerättiin satunnaisesti poimittujen työpäivien ja -vuorojen aikana. Tällöin haastateltavat matkustajat valittiin matkustajavirrasta systemaattisella otannalla. Otosaineistossa oli kesäkaudella 1999 yli 29 000 matkustajaa, joista muualla kuin Suomessa asuvia noin 11 100. Toiseen aineistoon, ns. näytteeseen, valittiin haastateltavat enemmän harkinnanvaraisesti, ja ulkomaisia Suomesta poistuvia matkustajia haastateltiin näin otoksen lisäksi noin 14 300.

Rajahaastattelututkimuksen mukaan Suomessa kävi kesän 1999 aikana yli 1,7 miljoonaa muualla kuin Suomessa asuvaa matkustajaa eli jokseenkin yhtä paljon kuin edellisenä kesänä. Eniten heitä tuli Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Ulkomaalaiset tulivat Suomeen kesällä 1999 useimmiten vapaa-ajan matkalle, viipyivät keskimäärin viisi yötä ja käyttivät rahaa keskimäärin vajaat 1900 markkaa vierailunsa aikana.

 

Rajahaastattelututkimus : osa 5 : ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 1999 : 1.6. – 30.9.1999
Author: (Tilastokeskus)
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2000 
Pages: 108 s.
Series: MEK A: 107
ISBN: 952-5079-21-X
ISSN: 0355-6204
(Ilmestynyt vain painettuna)