Rajahaastattelututkimus : osa 24 : ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2010

Julkaistu 15.9.2011

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2010

Raportti käsittelee ulkomaisten matkustajien tekemiä matkoja Suomeen vuonna 2010. Tutkimusta varten luotu haastatteluorganisaatio keräsi tiedot henkilökohtaisina haastatteluina rajanylityspisteissä, joiden kautta ulkomaalaiset lähtevät Suomesta.

Rajahaastattelututkimuksen tulosten mukaan Suomessa kävi vuoden 2010 aikana noin 6,2 miljoonaa muualla kuin Suomessa asuvaa matkustajaa. Kokonaismatkustajamäärä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Matkustajamääriltään suurimmat maat olivat Venäjä, Ruotsi ja Viro. Venäjältä tuli Suomeen 2,6 miljoonaa matkustajaa eli yli 40 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Yleisin matkan pääsyy Suomen-vierailulle oli vapaa-ajanmatka. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä yli 2 miljardia euroa eli 460 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Rajahaastattelututkimus : osa 24 : ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2010 : 1.1.- 31.12.2010
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2011
Author: Tilastokeskus
Pages:57 s. + liitt.
Series: MEK A: 171
ISBN 978-952-5682-41-0 (nid.)
ISBN 978-952-5682-42-7 (PDF)
ISSN: 0355-6204

 

 

Ladattavat