Modernit humanistit

Julkaistu 29.8.2012

Matkailun edistämiskeskus/Visit Finland on aiemman tutkimuksen perusteella määritellyt markkinointitoimenpiteidensä kohderyhmäksi ns. ‘modernit humanistit’. Tätä ryhmää määrittäviä asenteita ja arvoja ovat kiinnostus/ avoimuus vieraita kulttuureja ja uusia kokemuksia kohtaan sekä huolenpito tulevaisuuden yhteiskuntaa ja maailmaa kohtaan yleisesti.

Nyt toteutetun tutkimushankkeen tavoitteena kokonaisuudessaan oli saada tarkempaa tietoa modernit humanistit –kohderyhmän rakenteesta sekä siitä minkälaisia modernit humanistit ovat matkustajina ja miten he suhtautuvat erityisesti Suomeen matkailukohteena. Kokonaisuudessaan tutkimushankkeen aineisto kerättiin kuudessa maassa: Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Hollannissa.

Tutkimushanke piti sisällään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen

Ensin mainitun tavoitteena oli saada syventävää tietoa kohderyhmästä matkustajina sekä olennaisena osana tuottaa sisältöä kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tueksi. Siinä vastaajajoukkoa analysoitiin ja ryhmiteltiin siten, että pystyttiin erottamaan Suomen kannalta kaikkein keskeisimmät ja kiinnostavimmat segmentit. Tietoisuus tämän joukon sosioekonomisesta rakenteesta, arvomaailmasta painottumisesta, matkustustottumuksista ja preferensseistä sekä Suomi-kuvasta auttaa, kun jatkossa suunnitellaan markkinointitoimenpiteitä ja muutakin matkailutoimintaa. Kysyntä ja tarjonta on mahdollista saada kohtaamaan paremmin ja viestintään tehtävät panostukset kohdistumaan oikeisiin henkilöihin. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin kolmessa maassa: Englannissa, Ranskassa ja Saksassa.

Modernit humanistit työkirja

Kesäkuussa 2014 julkaistu työkirja tiivistää, jäsentää ja syventää laajan tutkimusaineiston matkailualan yrittäjälle. Kirjaan on koottu myös ohjeita, vinkkejä ja käytännön työkaluja, jotta osaat rakentaa ja markkinoida moderneja humanisteja kiinnostavaa matkailutoimintaa.

Lataa selattava työkirja tästä.

 

Katso myös Matkailusilmä-lehdessä olleet artikkelit:

“Mitä modernit humanistit ajattelevat Suomesta” Matkailusilmä 3/2012, s. 20-21 

“Miksi Suomeen matkustetaan?” Matkailusilmä 4/2012, s. 14-15

 

 

Ladattavat