Matkailutilinpito – Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016

Julkaistu 15.3.2018

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa pysytellyt 2,5 prosentin bkt-osuuden tuntumassa myös vuosina 2015 ja 2016.

Matkailun tuottama arvonlisäys, 4,5 miljardia euroa vuonna 2015, kasvoi edellisvuodesta 2,7 prosenttia. Matkailun kokonaiskysyntä vuonna 2015 sen sijaan laski edellisvuodesta 2,9 prosenttia 13,8 miljardiin euroon. Toisin sanoen arvonlisäyksen osuus matkailukysynnästä kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2015. Yksi matkailukysynnän euro tuotti vuonna 2015 arvonlisää noin 33 senttiä kun vielä vuonna 2014 arvonlisää syntyi 31 senttiä matkailukysynnän yhtä euroa kohden.

Matkailukysynnän kolme osatekijää ovat ulkomainen matkailukysyntä (26%), suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä (57%) sekä suomalaisten muu matkailukysyntä (17%), joka sisältää työ- matka-korvaukset ja omien mökkien laskennallisen käytön. Ulkomainen matkailukysyntä (3,6 mrd. eur) heikkeni 11 prosentilla. Taustalla oli jo kaksi vuotta jatkunut venäläisturistien matkailukysynnän voimakas väheneminen joka kiihtyi entisestään vuonna 2015. Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä (7,8 mrd. eur) kasvoi 1,9% vuonna 2015 kun taas suomalaisten muu matkailukysyntä (2,3 mrd. eur) väheni 4,7 prosenttia.

Matkailutoimialojen kokonaistyöllisyydessä ei tapahtunut oleellista muutosta vuonna 2015. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2015 yhteensä 137 400 henkilöä mikä on 5,5 prosenttia kaikista työllisistä. Matkailutoimialojen työllisille työtunteja kertyi 234 miljoonaa. Työllistävin matkailutoimiala oli ravitsemistoiminta, jolla työskenteli lähes puolet (48 %) henkilöistä. Henkilöliikenteessä työskenteli 26 %, majoitustoiminnassa 11 % ja kulttuuri-, urheilu- ja virkistystoiminnan alalla 14 % henkilöistä vuonna 2015. Vuokratyövoima ei sisälly matkailulle tyypillisten toimialan lukuihin vaan se luetaan liike-elämän palvelujen työllisyyteen. Myöskään kaupan alan työpaikat eivät ole mukana työllisyyslaskelmissa. Hotelli- ja ravintola-alalla tehtiin lisäksi vuokratyötä arviolta 11 miljoonaa työtuntia vuonna 2015 mikä vastaa noin 6 000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa.

Vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan matkailun kokonaiskysyntä pysyi vuoden 2015 tasolla 13,8 miljardissa eurossa. Ulkomainen matkailukysyntä ei muuttunut, kotimainen vapaa-ajan matkailukysyntä kasvoi 1,2 prosenttia ja kotimainen muu matkailukysyntä väheni 3,1 prosenttia. Myöskään työllisyydessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2016, työllisiä oli yhteensä 137 800.

Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut yliaktuaari Ossi Nurmi Tilastokeskuksesta.

 

Matkailutilinpito : matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016
Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2018
Visit Finland tutkimuksia

Ladattavat