Matkailutilinpito – Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2014–2015

Julkaistu 17.3.2017

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa pysytellyt 2,5 prosentin bkt-osuuden tuntumassa vuosina 2011-2015. Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli 14,2 miljardia euroa vuonna 2014 ja matkailun aikaansaama arvonlisäys 4,4 miljardia euroa. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli 28 prosenttia vuoden 2014 matkailun kokonaiskysynnästä.

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2014 yhteensä 137 000 henkilöä, joka on 5,5 prosenttia kaikista työllisistä. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan matkailun kokonaiskysyntä laski 2,7 prosenttia vuodesta 2014. Syynä oli ulkomaisten matkailijoiden kysynnän väheneminen toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2015 ulkomainen kysyntä laski noin 9,2 prosentilla. Vuonna 2015 ulkomaisten matkailijoiden kysyntä oli 27 prosenttia matkailun kokonaiskysynnästä. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2015 137 800 henkilöä eli 5,5 prosenttia kaikista työllisistä.

Raportti esittää matkailutilinpidon vuoden 2014 lopullisista tiedoista sekä vuoden 2015 ennakkotiedoista tulokset, jotka Tilastokeskus on tuottanut Visit Finlandin toimeksiannosta. Matkailutilinpidon menetelmä pohjautuu vuosien 2014 – 2015 aikana Tilastokeskuksen toteuttamaan ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan hankkeeseen. Tarkempi kuvaus matkailutilinpidon menetelmästä ja lähdeaineistoista löytyy hankkeen loppuraportista (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-227-972-9).

Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut yliaktuaari Ossi Nurmi Tilastokeskuksesta.

 

Matkailutilinpito : matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2014–2015
Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2017
Visit Finland tutkimuksia 8
ISBN 978-951-822-059-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-8791(verkkojulkaisu)

Ladattavat