Matkailutilinpito – Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2013–2014

Julkaistu 15.4.2016

Raportti esittää tulokset matkailutilinpidon vuoden 2013 lopullisista tiedoista sekä vuoden 2014 ennakkotiedoista. Matkailutilinpidon menetelmä pohjautuu vuosien 2014–2015 aikana toteutettuun ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan hankkeeseen. Tarkempi kuvaus matkailutilinpidon menetelmästä ja lähdeaineistoista löytyy hankkeen loppuraportista.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa pysytellyt 2,5 prosentin bkt-osuuden tuntumassa vuosina 2011–2014. Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli 14,4 miljardia euroa vuonna 2013 ja matkailun aikaansaama arvonlisäys 4,3 miljardia euroa. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli yli 30 prosenttia vuonna 2013. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2013 yhteensä 137 800 henkilöä, joka on 5,5 prosenttia kaikista työllisistä.

Vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan matkailun kokonaiskysyntä laski 1,6 prosenttia vuodesta 2013. Merkittävin taustatekijä laskussa oli ulkomaisten matkailijoiden kysynnän väheneminen noin 7,8 prosentilla. Vuonna 2014 ulkomaisten matkailijoiden kysyntä oli enää noin 28 prosenttia matkailun kokonaiskysynnästä. Matkailutoimialoilla työskenteli kuitenkin jo 139 200 henkilöä eli 5,6 prosenttia kaikista työllisistä.

Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. Nykyisellä menetelmällä tuotettuja matkailutilinpidon tietoja on saatavilla vuodesta 2011 alkaen.

Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut yliaktuaari Ossi Nurmi Tilastokeskuksesta.

Matkailutilinpito : matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2013–2014
Helsinki: Finpro, Visit Finland, 2016
Visit Finland tutkimuksia 4
ISBN 978-951-822-054-4 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-8791

Ladattavat