Matkailun satelliittitilinpito Suomessa 1999

Julkaistu 4.12.2001

Matkailun satelliittitilinpidon (Tourism Satellite Account – TSA) tavoitteena on tuoda esille matkailun taloudellinen merkitys kansantaloudessa. Kansantalouden tilinpidon katsotaan olevan ydin ja sitä täydentävien tilastojen sen “satelliitteja”, ja tästä on syntynyt termi matkailun satelliittitilinpito.

 

Suositusten mukaan matkailun satelliittitilinpidon tulee olla:

  • yhtenevä kansantalouden tilinpidon kanssa
  • yleinen, mahdollisimman täydellinen ja joustava viitekehys
  • työkalu, jolla mitataan matkailun taloudellista järjestelmää ja sen roolia kansantaloudessa.

Kansainvälisten organisaatioiden (WTO, OECD, Eurostat) laatima yhteinen matkailun satelliittitilinpitojärjestelmä muodostuu kymmenestä taulukosta. Taulukot on johdettu tai ne viittaavat kansantalouden tilinpidon palvelujen ja tavaroiden tarjonta- ja käyttötaulukoihin. Taulukot kuvaavat matkailupalveluiden ja –tuotteiden kysyntää ja tarjontaa, työllisyyttä, kiinteän pääoman muodostumista, julkista matkailukulutusta sekä matkailuvolyymeja.

Ohessa liitetiedostoina vuoden 1999 matkailun satelliittitilinpitoselvityksen raportti taulukkoineen sekä yhteenvedot suomeksi ja englanniksi.

 

Matkailun satelliittitilinpito Suomessa 1999
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2001
Pages: 33 s.
Series: MEK A: 115
ISBN: 951-5079-31-7
ISSN: 0355-6204

Ladattavat