Matkailukohteiden kävijämäärät 2007

Julkaistu 17.7.2008

HUOM! Selvityksen julkaiseminen on lopetettu. Viimeinen julkaistu vuosi on 2007.

Vuotta 2007 koskevassa selvityksessä tutkimuskutsu lähetettiin yhteensä 478 matkailukohteelle. Vastaukset saatiin yhteensä 410 kohteelta (vastausprosentti oli 86).

Selvityksessä ovat mukana ne 410 matkailukohdetta, jotka vastasivat heille lähetettyyn kyselyyn. Kaikilta kohteilta ei saatu kävijämäärätietoja joko toiminnan lopettamisen, kohteen kiinni olemisen tai sen vuoksi, että kävijämäärätietoja ei ylipäänsä seurata. Osaa kohteiden yhteyshenkilöistä ei tavoitettu lainkaan tai tutkimukseen osallistumisesta kieltäydyttiin. Selvitystä luettaessa on hyvä huomioida, että matkailukohteista puhuttaessa kyse on nimenomaan tutkimukseen vastanneista kohteista. Lisäksi on syytä muistaa, että yksittäisen suuren matkailukohteen vastaamatta jättäminen voi vaikuttaa merkitsevästi tarkasteltaviin tuloksiin.

Selvitykseen vastanneissa matkailukohteissa vieraili vuonna 2007 27,5 miljoonaa kävijää. Eniten kävijöitä on kylpylöissä ja vapaa-aikakeskuksissa, festivaaleilla ja kulttuuritapahtumissa sekä huvipuistoissa. Kävijämääriltään kolme suurinta yksittäistä tutkimukseen vastannutta kohdetta vuonna 2007 olivat Linnatuuli (noin 1,8 milj. kävijää), Finnkino Tennispalatsi (noin 1,4 milj. kävijää) sekä Linnanmäki (noin 1,2 milj. kävijää).

Matkailukohteiden kävijät ovat suurimmaksi osaksi kotimaan matkailijoita. Kävijämäärät ovat suurimmillaan kesäkuukausina, erityisesti heinäkuussa. Heinäkuun osuus koko vuoden kävijöistä on noin viidennes (21 %).

Alueellisesti tarkasteltuna, kävijämääräkeskittymät kaikkien selvitykseen vastanneiden matkailukohteiden osalta näyttävät keskittyvän muutamille tietyille alueille. Lapissa erityisesti Pello-Ylitornion ja Kittilän pohjoisosan alueilla on merkittävä kävijöiden tihentymä, samoin Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamon ja siellä erityisesti Rukan alueella. Merkittävästi vierailtuja kohteita ovat myös Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaan kaakkoisosa, Kanta-Häme sekä Pohjois-Savon itäosa. Myös suurimpien kaupunkien alueella olevissa kohteissa vierailee runsaasti matkailijoita.

Vuonna 2007 tehtyjen investointien yhteismäärä -kysymykseen vastanneiden kohteiden osalta on 178,9 miljoonaa euroa. Summaa voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa-antavana, sillä kysymykseen vastasi vain joka kolmas kohde. Euromääräisesti suurimmat investoinnit tehtiin hiihtokeskuksissa sekä vapaaajankeskuksissa ja suurtapahtumissa.

Suhdannekysymykseen vastanneista matkailukohteista suurin osa (86 %) arvioi kävijämääriensä kasvavan vuoden 2008 aikana ja joka kymmenes (10 %) vastanneista puolestaan arvelee vierailijoiden määrän laskevan. Keskimääräinen kasvuodotus vuodelle 2008 on noin 9 prosenttia.

 

Matkailukohteiden kävijämäärät 2007
Author: (Taloustutkimus Oy)
Publication: Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 2008
Pages: 107 s. : kartt.
Series: MEK E: 57
ISBN: 978-952-5682-15-1 (nid.)
978-952-5682-16-8 (PDF)
ISSN: 0782-4432

Ladattavat