Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia 2014 – 2018

Julkaistu 4.3.2014

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 2006) mukaisesti Matkailun edistämiskeskuksella on pääkoordinointivastuu Suomen matkailubrändistä, laadun kehittämisohjelmasta ja osaamisen lisäämisestä sekä teemakohtaisista valtakunnallisista tuotekehitysohjelmista teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen varmistamiseksi.

Tämä kulttuurimatkailun kehittämisstrategia on laadittu Matkailun edistämiskeskuksessa vuonna 2013 ja sen laatimiseen on osallistunut laaja asiantuntijapiiri sekä kulttuurin että matkailun sektoreilta. Strategia luo suuntaviivat kulttuurimatkailun kehittämiselle niin valtakunnan kuin aluetasolla. Strategia on voimassa vuoteen 2018 saakka. Tämä strategia keskittyy vapaa-ajan matkailuun. Strategiasta on tehty tiivistettyyn muotoon esitys, jonka avulla strategian pääkohdat on helppo hahmottaa ja esitystä voi vapaasti hyödyntää ja levittää omissa sidosryhmissä.

Ladattavat