Kongressit Suomessa 2016

Julkaistu 12.4.2017

Kongressijärjestäjäkyselyn tavoitteena on selvittää järjestäjien kokemuksia käyttämistään kongressipalveluista, järjestelyiden onnistumisesta ja halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen.

Raportti koostuu kahdesta osasta, Kongressit Suomessa 2016 ja Kongressijärjestäjäkysely 2016. Kongressit Suomessa 2016 -osassa esitetyt luvut perustuvat Finland Convention Bureaun ylläpitämään rekisteriin Suomessa järjestetyistä kansainvälisistä kongresseista. Raportin toisessa osassa, Kongressijärjestäjäkysely 2016 -osassa esitetyt luvut perustuvat kongressijärjestäjille lähetetyn jälkikyselyn tuloksiin.

Raportin alkuosassa, Kongressit Suomessa -osiossa tämän vuoden tuloksia verrataan vuoteen 2015 ja raportin toisessa osiossa vertailu tehdään edelliseen kongressijärjestäjille suunnattuun kyselyyn, joka tehtiin vuonna 2013.

Suomessa järjestetyt kongressit 

Suomessa järjestettiin vuonna 2016 yhteensä 651 kansainvälistä kongressia (mukaan on laskettu pohjoismaiset ja muut kansainväliset kongressit). Luvussa on otettu huomioon kongressit, joissa oli vähintään 10 osallistujaa vähintään kahdesta eri maasta ja joiden osallistujista vähintään 20 % oli ulkomaalaisia.

Kongresseja oli hivenen vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin Suomessa järjestettiin 683 kansainvälistä kongressia. Kongressivieraita sen sijaan oli huomattavasti enemmän kuin vuonna 2015. (2016: 101 514, 2014: 75 871).

Kongressikaupungit 

Ylivoimaisesti suosituin kongressikaupunki kongressivieraiden määrällä mitattuna oli Helsinki, joka sai 44 % osuuden kaikista kansainvälisistä kongresseista. Seuraavina tulevat Tampere 10 % sekä Turku, Jyväskylä, Espoo ja Oulu kukin 8 % osuudella. Vaasan osuus on 5 %. Muiden kaupunkien osuudet kongressivieraista jäävät alle viiden prosentin.

 

Kongressit Suomessa 2016 : kongressijärjestäjäkysely 2016
Author: Christel Nummela
Corporate: Taloustutkimus Oy
Publication: Helsinki: Finland Convention Bureau FCB, 2017
Pages: 29 s. + liitt.

Ladattavat