Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2015-2018

Julkaistu 17.12.2014

Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2025 –matkailustrategian mukaisesti Visit Finlandin päätehtäviin kuuluu Suomen markkinoiminen ja kiinnostavaksi tekeminen valituilla kohdemarkkinoilla imago- ja tuotemarkkinoinnilla suoraan kuluttajille, BtoB-suhteilla, PR- ja mediatyöllä ja ohjaamalla ja koordinoimalla tuotetarjonnan kehittämistä kysyntää vastaavaan suuntaan. Tässä luontomatkailun kehittämisstrategiassa huomioidaan valtakunnallisen matkailustrategian (Tiekartan) tavoitteet ja strategia toteuttaa omalta osaltaan kansallisia tavoitteita, erityisesti palvellen vetovoimasten elämysten kehittämisen edistämisessä.

Kesäajan luontomatkailu pitää sisällään hyvin laajan kirjon erilaisia metsiä, vesistöjä ja maaseutua toimintaympäristönään hyödyntäviä matkailutuotteita. Tässä strategiassa keskitytään pääasiassa kesäaktiviteetteihin, jotka tuotteistettuna ovat matkailijalle mainio keino kokea Suomen luonto.

 

Ladattavat