Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi

Julkaistu 19.12.2012

Selvitys kartoittaa Euroopan unionin matkailu- ja kulttuuripoliittisia linjauksia, ohjelmia ja hankkeita. Se antaa kattavan katsauksen kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen taustaksi. Selvitys auttaa sisältöjen kehittämistä niin paikallistason verkostoitumisessa ja hanketyössä kuin maakuntatason edistämistoimien arvioinnissa ja resursoinnissa. OKM:n ja Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelman yhteistyönä tuotetun selvityksen on kirjoittanut Marianne Lehtimäki.

Maailmanlaajuinen talouskriisi, Euroopan ulkopuolisten maiden matkailukohteiden vetovoima, ilmastonmuutokset ja matkailun kausivaihtelut ovat vieneet Euroopan kiristyvään globaaliin kilpailutilanteeseen matkailijoista, mikä puolestaan on osaltaan nostanut vahvasti esille Euroopan kulttuurisen tarjonnan sekä kulttuuriperintökohteiden tarjoamia kasvun mahdollisuuksia erityisesti teemamatkailun muodoille. Kestävän kehityksen vaatimukset painottavat puolestaan paikalliskulttuurin, elämäntavan sekä perinteen ja kulttuuriperinnön asemaa.

Selvityksen pääviesti on, että Suomi voisi osaltaan tuoda esille pohjoisen Euroopan moninaista kulttuurista omaperäisyyttä kulttuurimatkailun yhteiseurooppalaisten sisältöjen monipuolistamiseksi. EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden toimien hyödyntämisen vahvistaminen sisältyy kansallisiin kulttuurimatkailun kehittämistoimiin, joiden lähtökohdaksi on otettu kulttuurin laaja ymmärtämistapa. Tätä näkemystä tulisi välittää myös kansainväliseen toimintaan. Itämeren alueella on mittava matkailupotentiaali ja EU:n Itämeristrategian mukainen yhteistyö sen hyödyntämiseksi on alkanut. Pohjoismaisella, Pohjoisen ulottuvuuden ja Itämeren alueen yhteistyöllä sisältöjen monipuolistamisen pyrkimykselle on mahdollista saada laajaa alueellista tukea ja monialaista osaamista.

Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi – yhteisistä haasteista laajapohjaisiin ratkaisuihin
Author: Marianne Lehtimäki
Publication: [Helsinki] : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Matkailun edistämiskeskus, 2012
61 s.
Culture Finland – kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Ladattavat