Delegaattitutkimus 2016 – Delegate survey 2016

Julkaistu 12.4.2017

Visit Finlandissa toimiva Finland Convention Bureau on seurannut kansainvälisten kongressien osallistujien kokemuksia suomalaisista kongresseista sekä Suomesta kongressimaana kolmen vuoden välein jo vuodesta 1986 alkaen. Kongressitutkimuksessa selvitetään paitsi kongressidelegaattien kokemuksia myös kongressimatkailun taloudellista merkitystä Suomessa.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomessa vuonna 2016 järjestettävien kansainvälisten kongressien delegaatit. Kysymyslomake jaettiin kongressimateriaalin mukana tai kongressin rekisteröinnin yhteydessä 16 kongressissa touko-syyskuussa 2016. Tutkimukseen oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti QR-koodin avulla tai kirjoittamalla osoite selaimeen, mutta tätä mahdollisuutta ei juuri käytetty. Tutkimuksessa mukana olevat kongressit määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin erityyppisiä kansainvälisiä kongresseja koon mukaan, alueellisesti, aihepiiriltään ja ajankohdaltaan.

TIIVISTELMÄ

Delegaattien profiili 

Tutkimukseen osallistuneista kongressivieraista valtaosa oli eurooppalaisia. Hieman yli puolet osanottajista oli naisia. Hieman yli puolet delegaateista oli iältään 31-50-vuotiaita. Seuralainen oli mukana noin joka neljännellä kongressivieraalla.

Kongressimatka 

Melkein kaikki ulkomaiset kongressidelegaatit saapuivat Suomeen lentäen.

Majoittuminen ja viipyminen Suomessa 

Valtaosa kongressidelegaateista majoittui kongressin aikana hotellissa tai hostellissa. Runsas neljä kymmenestä suomalaisista delegaateista yöpyi hotellissa tai hostellissa, neljä kymmenestä yöpyi kotona. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa keskimäärin 5,4 vuorokautta, mikä on hivenen enemmän kuin vuonna 2013 (5,0). Joka kymmenes delegaatti osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre- tai post-tourille, joista puolet suuntautui jonnekin Suomessa. Viidennes pre- tai post-toureista suuntautui Tallinnaan.

Kongressijärjestelyt 

Vastaajat saivat aiempaan tapaan yleisimmin tiedon kongressista kollegoilta. Internet ja edellinen kongressi olivat seuraavaksi yleisimmät tiedon lähteet aiempien vuosien tapaan, mutta tänä vuonna Internet ohitti edellisen kongressin tiedon lähteen yleisyydessä. Neljä vastaajaa kymmenestä ilmoittautui kongressiin 3-6 kuukautta etukäteen. Ilmoittautumisajankohdat ovat samansuuntaisia kuin vuoden 2013 tutkimuksessa. Tärkein osallistumispäätökseen vaikuttanut tekijä oli edelleen kongressin ohjelman sisältö, mutta lähes yhtä tärkeitä tänä vuonna olivat verkostoituminen ja oman työn esittely eli näiden merkitys on kasvanut viime mittauskerrasta. Kongresseihin liittyviin järjestelyihin oltiin aiempaan tapaan hyvin tyytyväisiä.

Suomi kongressimaana 

Neljä delegaattia kymmenestä oli käynyt Suomessa aiemmin eli luku on lähes sama kuin vuoden 2013 tutkimuksessa. Suomea pidetään edelleen melko kalliina maana muihin kongressimaihin nähden, keskiarvo on lähes sama kuin vuoden 2013 tutkimuksessa. Suomea pidettiin hyvänä kongressimaana verrattuna muihin maihin. Suomalaisiin kongressikaupunkeihin oltiin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat arvioivat turvallisuuden erinomaiseksi, kun taas vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ei oltu niin tyytyväisiä. Tilanne on tässä aikaisempien vuosien kaltainen. Valtaosa eli kolme neljästä harkitsisi Suomea tulevaisuudessa myös lomamatkakohteena.

Delegaattien rahankäyttö 

Työnantaja tai muu instituutio maksaa useimpien kongressidelegaattien kongressimatkan kulut. Delegaatit kuluttivat Suomessa rahaa keskimäärin 248 euroa vuorokautta kohden / henkilö.

 

Delegaattitutkimus 2016
Author: Christel Nummela
Corporate: Taloustutkimus Oy
Publication: Helsinki: Finland Convention Bureau FCB, 2017
Pages: 64 s. + liitt.

Delegate survey 2016

Since 1986, the Finland Convention Bureau has monitored the experiences of delegates of international congresses in Finland, and Finland as a congress host, every three years. The survey focuses on delegate experiences as well as the financial impact of congress travel on Finland. When calculating the financial impact, other means utilised include a survey carried out for congress organisers, and statistics on congresses organised by the Finland Convention Bureau in Finland.

Delegate survey 2016
Author: Christel Nummela
Corporate: Taloustutkimus Oy
Publication: Helsinki: Finland Convention Bureau FCB, 2017
Pages: 68 

Ladattavat