Yli puolet kuusikymppisistä ei pidä itseään senioreina – keski-ikäiset ja vanhukset ”uusia aikuisia”

16.10.2015

Hakuhodo Uusien Aikuisten Kulttuurin Tutkimusyksikkö toteutti tänä vuonna 40–69-vuotiaille japanilaisille ikään ja omakuvaan liittyvän kyselytutkimuksen.

Kyselyssä 60­–69-vuotiaista 46,2 % ja 50–59-vuotiaista vain 13,1 % vastasi myöntävästi väitteeseen ”pidän itseäni seniorina”. Toisin sanoen yli puolet kuusikymppisistä ja lähes 90 % viisikymppisistä japanilaisista ei tutkimuksen mukaan pidä itseään seniorina.

Kun tulosta verrataan kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen, itseään seniorina pitävien määrä on laskenut selvästi. Kuusikymppisillä muutos on lähes 10 prosenttiyksikköä, ja viisikymppisilläkin 6,6 prosenttiyksikköä.

 

JPN tutkimus kuva 1

Lisäksi kaikille 40–69-vuotiaille esitettiin väite ”Olen mielestäni erilainen kuin aikaisemmat sukupolvet tässä iässä (verrattuna erityisesti 40–69-vuotiaisiin 20–30 vuotta sitten)”. 85,1 % vastaajista oli tästä väitteestä samaa tai melko samaa mieltä. Voimakkaimmin näin kokivat 50–59-vuotiaat naiset (88,0 %) ja 60–69-vuotiaat naiset (86,7 %).

Alla oleva taulukko kuvaa tarkemmin, miltä osin vastaajat kokivat olevansa erilaisia kuin aikaisemmat sukupolvet heidän iässään. Yleisimmät vastaukset olivat ”En vastaa yleistä käsitystä ikäisistäni” (36,2 %), ”Ulkoinen nuorekkuus” (31,1 %) ja ”Seuraan aikaani ja olen perillä uusista asioista” (27,7 %).

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että nykyiset 50–69-vuotiaat ovat huomattavan erilaisia kuin Japanin aikaisemmat ”mummot ja papat”. Tutkijat nimittävät tätä maan suurinta ikäluokkaa ”uusiksi aikuisiksi”, jotka tulevat vaikuttamaan suuresti siihen, millaiseksi aikakautemme muovautuu.

 

JPN tutkimus kuv 2

 

Hakuhodo Uusien Aikuisten Kulttuurin Tutkimusyksikkö on perustettu vuonna 2011 jatkamaan vuodesta 2000 asti toimineen edeltäjäorganisaationsa työtä. Yksikkö tutkii Japanin suuria ikäluokkia eli  ”uusiksi keski-ikäisiksi ja vanhuksiksi” kutsumiaan 40–69-vuotiaita. Näkökulmana on erityisesti näiden ikäluokkien positiiviset vaikutukset yhteiskunnassa, joka kamppailee ikääntyvän väestön ja alhaisen syntyvyyden kanssa. Tutkimus toteutettiin maanlaajuisena internetkyselynä 20.–22.3.2015 ja vastauksia saatiin 2700 kappaletta.

Lähde: 16.10.2015 travelvoice.jp