Webinaari: Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – kehittämispolku

21.11.2018

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan matkailun saavutettavuuden haasteista ja ratkaisuista tiistaina 18.12. klo 13-15 järjestettävään webinaariin.

Liikennevirasto, Visit Finland ja LME järjestävät yhteistyössä webinaarin matkailun saavu-tettavuuden ja matkaketjujen kehittämispolku -hankkeen tuloksista.

Hankkeessa on muo-dostettu kehittämispolku siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet matkailijan matkaketju-jen kehittämiselle Suomessa matkailu- ja liikennesektorin yhteistyönä. Hankkeen toteutuksesta on vastannut WSP Finland Oy.

Selvityksessä on koottu matkaketjuihin ja saavutettavuuteen liittyvien aikaisempien selvi-tysten tulemia ja muodostettu kokonaiskuvaa matkaketjujen pullonkauloista ja haasteista.
Keskeisiä hankkeen aikana esiin nousseita kysymyksiä ovat olleet mm.

  • Kuka vastaa matkaketjuista?
  • Kuka vastaa siitä, että matkailu huomioidaan liikenteen ja alueiden käytön suunnit-telussa?
  • Kuka vastaa siitä, että liikenne otetaan mukaan matkailun kehittämiseen?

Kerätyn tiedon perusteella on laadittu yhteistyössä tilaajien ja hankkeen ohjausryhmän kanssa etenemispolku siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet matkaketjujen kehittämiselle liikenne- ja matkailusektorin yhteistyönä.

Ilmoittaudu webinaariin

Lisää webinaari kalenteriisi ja ilmoittaudu webinaariin seuraavan linkin kautta, niin saat webinaarilinkin sähköpostiisi: https://as-wsp.typeform.com/to/zzAcxq