Kansainvälistymiskriteerit

13.04.2015

Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen asettaa matkailuyritykselle omanlaisiansa vaatimuksia. Onnistuminen riippuu monesta tekijästä, mutta tiettyjen perusedellytysten täyttyminen on käytännössä osoittautunut tärkeäksi, jotta markkinointitoimenpiteet eivät valuisi hukkaan. Visit Finland on määritellyt vritysten kansainvälistymisen kriteerit, jotka määrittelevät tärkeimmiksi koetut perusedellytykset ja niiden täyttymistä suositellaan kaikille Visit Finlandin ulkomaan markkinointitoimenpiteisiin osallistuville yrityksille. Ne toimivat myös apuna tuotekehityksessä ja laadun kehittämisessä.

Ladattavat