Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4,8 prosenttia kesäkuussa

09.08.2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu Suomen majoitusliikkeissä taittui toukokuussa ja väheni edelleen kesäkuussa 2018. Heille tilastoitiin lähes 590 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,5 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 1,6 miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,8 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos kesäkuussa 2018/2017, %

Yöpymisten muutos kesäkuussa 2018/2017, %

Brittien ja MANNERkiinalaisten yöpymiset vähenivät voimakkaasti kesäkuussa

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin sekä brittimatkailijoille että mannerkiinalaismatkailijoille noin 28 000 yöpymisvuorokautta kummallekin. Brittien yöpymiset vähenivät 20,9 prosenttia ja mannerkiinalaisten yöpymiset 24,2 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Brittien yöpymisiä kirjattiin eniten Uudellamaalla, lähes 19 000 vuorokautta. Myös mannerkiinalaisten yöpymiset sijoittuivat etupäässä Uudellemaalle, jossa heille tilastoitiin hieman vajaat 23 000 yöpymisvuorokautta. Uudellamaalla tilastoitiin kaikkiaan runsaat 318 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä kesäkuussa 2018, mikä oli 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 54 prosenttia.

Saksa, Ruotsi ja Venäjä suurimmat matkailijamaat kesäkuussa

Saksalaiset olivat suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä 75 000 yöpymisellään, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,0 prosenttia viime vuodesta. Ruotsalaiset olivat toisena ja heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 56 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 7,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Venäläiset olivat kolmannella sijalla noin 55 000 vuorokaudellaan. Heidän yöpymistensä määrä oli 2,7 prosenttia pienempi kuin kesäkuussa 2017. Sitä vastoin yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 3,1 prosenttia ja he säilyttivät neljännen sijansa lähes 38 000 yöpymisvuorokaudellaan.

Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset vähenivät kesäkuussa. Jo edellä mainittujen lisäksi espanjalaisten yöpymiset vähenivät 18,1 prosenttia ja italialaisten yöpymiset 15,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tärkeimmistä matkailijamaista lisääntyivät yhdysvaltalaisten lisäksi vain norjalaisten, virolaisten ja sveitsiläisten yöpymiset. Norjalaisten yöpymiset lisääntyivät 11,3 prosenttia, virolaisten 1,0 ja sveitsiläisten 1,2 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi kesäkuussa eniten Päijät-Hämeessä, 13,1 prosenttia. Varsinais-Suomessa yöpymiset lisääntyivät 8,0 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 6,6 prosenttia. Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa kasvua oli 5–6 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Pohjanmaalla 10,7 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 3,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät kaikkiaan 1,8 prosenttia viime vuodesta.

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 2,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2018

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 10,3 miljoonaa kertaa tammi-kesäkuussa 2018. Määrä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä hieman vajaat 7,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 3,2 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 3,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 418 000 vuorokautta tammi-kesäkuussa 2018, mikä oli 0,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona. He olivat suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset ja britit olivat seuraavina. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 2,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 299 000 yöpymisvuorokautta. Briteille yöpymisiä kertyi noin 241 500 vuorokautta, mikä oli lähes saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ruotsalaiset olivat neljäntenä 228 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli kuitenkin 5,9 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Ranskalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 182 000 yöpymisvuorokautta. Hollantilaiset olivat kuudentena noin 153 000 yöpymisvuorokaudellaan. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 8,6 prosenttia ja hollantilaisten yöpymiset 12,3 prosenttia. Mannerkiinalaisille tilastoitiin majoitusliikkeissä 150 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät hollantilaisten lisäksi eniten tammi-kesäkuussa 2018. Espanjalaisten yöpymisiä tilastoitiin 67 000 vuorokautta, mikä oli 11,6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Jo edellä mainittujen lisäksi yhdysvaltalaisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 124 000 vuorokautta, mikä oli 5,7 prosenttia viimevuotista enemmän. Suurin vähennys tuli japanilaisten yöpymisistä. He yöpyivät majoitusliikkeissä 87 000 kertaa, mikä oli 15,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.