Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4,6 prosenttia syyskuussa

08.11.2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu kääntyi laskuun toukokuussa jatkuen koko kesän, ja väheni edelleen Suomen majoitusliikkeissä syyskuussa 2018. Heille tilastoitiin 466 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 1,3 miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsaat 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,3 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos syyskuussa 2018/2017, %

Yöpymisten muutos syyskuussa 2018/2017, %

Virolaisten ja italialaisten yöpymiset lisääntyivät eniten syyskuussa

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin virolaisille lähes 19 500 yöpymisvuorokautta ja italialaisille runsaat 9 000 yöpymistä syyskuussa 2018. Virolaisten yöpymiset lisääntyivät 16,1 prosenttia ja italialaisten yöpymiset 17,1 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Virolaisten yöpymisistä lähes puolet kirjattiin Uudellamaalla, runsas 9 000 vuorokautta. Myös italialaisten yöpymiset sijoittuivat etupäässä Uudellemaalle, jossa heille tilastoitiin lähes 6 000 yöpymisvuorokautta. Uudellamaalla tilastoitiin kaikkiaan 275 500 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä syyskuussa 2018, mikä oli kuitenkin 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 59 prosenttia.

Ruotsi, Venäjä ja Saksa olivat suurimmat matkailijamaat syyskuussa

Kolmen kärki erottui selvästi muista. Ruotsalaiset olivat syyskuussa suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä lähes 47 000 yöpymisvuorokaudellaan, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,5 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Venäläiset olivat toisena ja heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 42 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Saksalaiset olivat kolmannella sijalla lähes 40 000 vuorokaudellaan. Heidän yöpymistensä määrä oli 5,8 prosenttia pienempi kuin syyskuussa 2017. Mannerkiinalaiset jatkoivat neljännellä sijalla runsaalla 33 000 yöpymisvuorokaudellaan. Lisäystä viime vuodesta oli 10,8 prosenttia.

Suurimmat yöpymisten vähennykset tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista tulivat Japanista ja Espanjasta syyskuussa 2018. Japanilaisten yöpymiset vähenivät 16,7 prosenttia ja espanjalaisten yöpymiset 12,8 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Japanilaisille kirjattiin majoitusliikkeissä vajaat 24 000 yöpymisvuorokautta, kun espanjalaisten yöpymiset jäivät vajaaseen 9 000 vuorokauteen.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi syyskuussa eniten Päijät-Hämeessa, 8,9 prosenttia. Kainuussa yöpymisten kasvu oli 6,7 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla yöpymiset lisääntyivät 5,5 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 5,1 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla noin 13 prosenttia kummassakin. Kymenlaaksossa yöpymisten vähennys oli 10,2 prosenttia. Koko maan osalta yöpymisten määrä väheni kaikkiaan 1,3 prosenttia vuoden 2017 syyskuuhun verrattuna.

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 1,1 prosenttia tammi-syyskuussa 2018

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 17,5 miljoonaa kertaa tammi-syyskuussa 2018. Määrä oli 1,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 12,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 5,2 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Venäläiset jatkoivat edelleen kärjessä. Heidän yöpymisiään Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 638 000 vuorokautta tammi-syyskuussa 2018, mikä oli lähes saman verran kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona, vähennystä ainoastaan 0,1 prosenttia. Saksalaiset olivat seuraavana. Saksalaisten yöpymiset vähenivät vain 0,7 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 521 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaiset olivat kolmantena 463 500 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli kuitenkin 6,8 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2017. Britit olivat neljäntenä ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 332 000 vuorokautta, mikä oli 3,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mannerkiinalaiset nousivat ranskalaisten ohi viidenneksi ja heille tilastoitiin noin 260 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 3,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Ranskalaisille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 237 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 6,7 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2017.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten tammi-syyskuussa 2018. Hollantilaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 206 000 vuorokautta, mikä oli 9,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin runsaat 121 000 vuorokautta. Määrä oli 8,9 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2017. Suurin vähennys tuli edelleen japanilaisten yöpymisistä. He yöpyivät majoitusliikkeissä 163 500 kertaa, mikä oli 13,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.