Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,6 prosenttia tammikuussa 2018

08.03.2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä 6,6 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin lähes 670 000 yöpymisvuorokautta tammikuussa 2018. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset olivat lähes viime vuoden tasolla; lisäystä ainoastaan 0,5 prosenttia. Heille tilastoitiin majoitusliikkeissä 853 000 yöpymisvuorokautta. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsaat 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta tammikuussa 2018, mikä oli 3,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos tammikuussa 2018/2017, %

Yöpymisten muutos tammikuussa 2018/2017, %

Majoitustilaston kohdejoukkoa on tarkistettu ja siihen on lisätty muutamia hotelli- ja hostellitoimialoilla toimivia majoitusliikkeitä vuoden 2017 tammikuun tiedoista alkaen. Muutoksen vaikutus vuodesta 2017 alkaen on noin 2,5 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä. Muutoksesta johtuen tiedot vuodesta 2017 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa. Tammikuun 2018 tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 2017 tammikuun tietojen kanssa.

Lapin ja Uudenmaan majoitusliikkeet haalivat 70 prosenttia ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä tammikuussa 2018

Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 254 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä ja Uudenmaan majoitusliikkeissä lähes 215 000 yöpymisvuorokautta. Tammikuussa 2018 ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Lapissa 5,9 prosenttia ja Uudellamaalla vastaava kasvu oli 13,6 prosenttia. Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin lähes yhtä paljon kummassakin maakunnassa; 37 000–38 000 vuorokautta. Lapissa aasialaisten yöpymiset kääntyivät 13,8 prosentin laskuun, kun taas Uudellamaalla aasialaisten yöpymisissä oli 11,1 prosentin kasvu. Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin aasialaisten lisäksi lähes saman verran ranskalaisten ja brittien yöpymisiä. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 15,5 prosenttia ja brittien yöpymiset 6,0 prosenttia viime vuodesta. Uudellamaalla kirjattiin eniten venäläisten yöpymisiä, runsaat 44 000 vuorokautta, ja kasvua oli peräti 23,3 prosenttia. Venäläisten ja aasialaisten lisäksi ruotsalaisten yöpymisiä kirjattiin Uudellamaalla kolmanneksi eniten. Ruotsalaiset yöpyivät 15 500 kertaa ja kasvua viimevuodesta oli 12,5 prosenttia.

Venäläiset olivat koko maan tasolla ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä tammikuussa

Tammikuu on totuttuun tapaan ollut venäläismatkailijoiden suosituin kuukausi majoitusliikkeissä yöpymisillä mitattuna. Sama suunta jatkui tänä vuonna ja he olivat edelleen ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä 164 000 yöpymisvuorokaudellaan. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 5,7 prosenttia viime vuodesta ja heidän osuutensa kaikista ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä oli 23 prosenttia tammikuussa 2018. Britit olivat toisella sijalla lähes 65 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli 4,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Seuraavina olivat ranskalaiset, saksalaiset ja hollantilaiset. Ranskalaisille tilastoitiin runsaat 49 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 16,2 prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2017. Saksalaisille ja hollantilaisille kirjattiin majoitusliikkeissä noin 42 000 yöpymistä kummallekin. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 2,0 prosenttia ja hollantilaisten yöpymiset 13,7 prosenttia viime vuodesta.

Seuraavina olivat ruotsalaiset ja mannerkiinalaiset noin 27 000 yöpymisellä kumpikin. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 11,2 prosenttia, kun taas mannerkiinalaisten pitkään jatkuneeseen yöpymisten kasvutrendiin tuli lovi ja yöpymisiä kirjattiin 6,9 prosenttia viime vuotista vähemmän. Tämä johtui kiinalaisen uuden vuoden sijoittumisesta tänä vuonna helmikuulle, kun se viime vuonna osui tammikuulle. Mannerkiinalaisten lisäksi tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista myös japanilaisten yöpymiset vähenivät 7,0 prosenttia viime vuodesta ja italialaisten yöpymiset 3,7 prosenttia. Suurin kasvuprosentti tuli tammikuussa Yhdysvalloista; 20,7 prosenttia. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 14 000 yöpymisvuorokautta.

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus.

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.