Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 15,4 prosenttia huhtikuussa 2017

15.06.2017

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edelleen voimakkaasti Suomen majoitusliikkeissä, 15,4 prosenttia viime vuodesta, ja heille tilastoitiin lähes 345 000 yöpymisvuorokautta huhtikuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos huhtikuussa 2017/2016, %

Yöpymisten muutos huhtikuussa 2017/2016, %

Espanjalaisten ja japanilaisten yöpymiset lisääntyivät voimakkaasti huhtikuussa

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin lähes 11 000 yöpymisvuorokautta espanjalaismatkailijoille, mikä oli peräti 87,8 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2016. Espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin eniten Uudellamaalla, 5 500 vuorokautta, ja Lapissa, 2 770 vuorokautta. Japanilaisten yöpymiset lisääntyivät 49,1 prosenttia, ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä kaikkiaan runsaat 9 130 yöpymisvuorokautta huhtikuussa 2017. Japanilaisten yöpymiset sijoittuivat etupäässä kokonaan Uudellemaalle, jossa yöpymisiä kertyi 8 252 vuorokautta. Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 53 prosenttia ja Lapin osuus noin 14 prosenttia.

Venäläisten yöpymisten kasvu jatkui huhtikuussa

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä huhtikuussa 2017. Heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 43 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 35,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia viime vuodesta ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä 38 000 yöpymisvuorokautta. He olivatkin koko maan tasolla toiseksi suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä huhtikuussa 2017. Saksalaiset olivat kolmannella sijalla lähes 28 000 vuorokaudellaan, mikä oli 6,1 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2016. Seuraavina olivat britit ja norjalaiset. Briteille tilastoitiin majoitusliikkeissä reilut 22 300 yöpymistä, mikä oli 5,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Norjalaisten yöpymisiä kirjattiin 30,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja heille yöpymisiä kertyi lähes 20 300 vuorokautta.

Lähes kaikista tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista tulleiden yöpymiset lisääntyivät huhtikuussa. Jo edellä mainittujen lisäksi sveitsiläisten yöpymiset lisääntyivät 30, ja kiinalaisten reilut 26 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Tärkeimmistä matkailijamaista vain virolaisten ja yhdysvaltalaisten yöpymiset vähenivät 6–7 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät huhtikuussa eniten Etelä-Karjalassa, 20,5 prosenttia. Kainuussa yöpymiset lisääntyivät 19,3 prosenttia ja Lapissa 16,5 prosenttia. Yli kymmenen prosentin kasvuun päästiin Keski-Suomessa, 12,1 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa, 10,3 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla 23,6 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 15,4 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät 6,7 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Yöpymisten muutos maakunnittain huhtikuussa 2017/2016, %

Yöpymisten muutos maakunnittain huhtikuussa 2017/2016, %

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 19,5 prosenttia tammi-huhtikuussa 2017

Ulkomaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä runsas 2 miljoonaa vuorokautta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 19,5 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna.

Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä reilut 305 000 vuorokautta tammi–huhtikuussa 2017, mikä oli 19,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajanjaksona. He olivat edelleen suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Britit olivat seuraavana lähes 179 000 yöpymisellä. Brittien yöpymiset lisääntyivät 21,4 prosenttia. Saksalaiset olivat kolmantena 171 500 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli 12,0 prosenttia enemmän kuin tammi–huhtikuussa 2016. Ranskalaisten ja ruotsalaisten yöpymisiä kirjattiin myös majoitusliikkeissä runsaasti. Ranskalaisille tilastoitiin lähes 134 500 yöpymisvuorokautta ja ruotsalaisille runsaat 128 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 12,5 prosenttia ja ruotsalaisten yöpymiset 10,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten tammi–huhtikuussa 2017. Kiinalaisten yöpymisten määrä kohosi noin 82 000 vuorokauteen, mikä oli peräti 83,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2016. Kiinalaiset jäivät vielä hollantilaisten lukemista. Hollantilaisille kirjattiin lähes 107 000 yöpymistä, mikä oli 37,9 prosenttia enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2016.

Yöpymisten muutos tammi-huhtikuu 2017/2016, %

Yöpymisten muutos tammi-huhtikuu 2017/2016, %

Lähde: Tilastokeskus. Majoitustilasto.

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.