Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset edellisvuoden tasolla marraskuussa 2018

10.01.2019

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi vuoden 2017 tasolla marraskuussa 2018. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 435 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli ainoastaan 0,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,0 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä runsaat miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos marraskuussa 2018/2017, %

Yöpymisten muutos marraskuussa 2018/2017, %

Britannia nousi Ruotsin ohi kolmanneksi suurimmaksi matkailijamaaksi marraskuussa 2018

Venäjä, Ruotsi ja Saksa ovat vaihdelleet kuukausittain kärjen järjestystä vuonna 2018, mutta ovat erottuneet selvästi muista. Marraskuussa britit nousivat ruotsalaisten ohi kolmanneksi. Venäläiset olivat kuitenkin ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä 60 500 yöpymisvuorokaudellaan. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä lisääntyivät 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Saksalaiset olivat toisena ja heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 34 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 4,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Britit ja ruotsalaiset olivat seuraavina noin 33 000 yöpymisellä kumpikin. Brittien yöpymiset lisääntyivät 13,7 prosenttia, kun taas ruotsalaisten yöpymisissä oli 5,9 prosentin vähennys edellisvuoteen verrattuna.

Aasiasta tulleiden matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät eniten marraskuussa

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin Mannerkiinalaisille matkailijoille lähes 21 000 yöpymisvuorokautta ja japanilaisille runsaat 18 000 yöpymistä marraskuussa 2018. MannerKiinalaisten yöpymiset lisääntyivät peräti 33,0 prosenttia ja japanilaisten yöpymiset 18,6 prosenttia edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Japanilaisten lisäksi noin 18 000 yöpymiseen ylsivät yhdysvaltalaiset ja virolaiset. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 13,5 prosenttia, kun taas virolaisten yöpymiset vähenivät 2,5 prosenttia vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna.

Suurimmat yöpymisten vähennykset tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista tulivat Alankomaista ja Sveitsistä marraskuussa 2018. Hollantilaisten yöpymiset vähenivät 14,5 prosenttia ja sveitsiläisten yöpymiset 12,3 prosenttia edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Hollantilaisille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 9 000 yöpymisvuorokautta, kun sveitsiläisten yöpymiset jäivät vajaaseen 7 000 vuorokauteen.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi marraskuussa eniten Päijät-Hämeessä, 25,4 prosenttia. Keski-Suomessa yöpymisten kasvu oli 18,4 prosenttia ja Kainuussa 11,1 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Kanta-Hämeessä 11,5 prosenttia ja Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa noin 8 prosenttia kummassakin. Koko maan osalta yöpymisten määrä kasvoi kaikkiaan 1,5 prosenttia vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna.

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 1,3 prosenttia tammi-marraskuussa 2018

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 20,5 miljoonaa kertaa tammi-marraskuussa 2018. Määrä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 14,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille 6 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,6 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Venäläiset jatkoivat ylivoimaisena kärjessä. Heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 741 000 vuorokautta tammi-marraskuussa 2018, mikä oli lähes saman verran kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona, lisäystä ainoastaan 0,4 prosenttia. Saksalaiset olivat seuraavana. Saksalaisten yöpymiset säilyivät viime vuoden tasolla, lisäystä vain 0,1 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 588 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaiset olivat kolmantena runsaalla 532 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli kuitenkin 6,7 prosenttia vähemmän kuin tammi-marraskuussa 2017. Britit jatkoivat neljännellä sijalla ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 386 000 vuorokautta, mikä oli 1,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kiinalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 301 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 5,7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten tammi-marraskuussa 2018. Hollantilaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 225 000 vuorokautta, mikä oli 7,9 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin hieman vajaat 139 000 vuorokautta. Määrä oli 6,8 prosenttia enemmän kuin tammi-marraskuussa 2017. Suurin vähennys tuli edelleen japanilaisten yöpymisistä. He yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 198 000 kertaa, mikä oli 10,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.