Työkaluja turvallisuuteen

15.01.2017

Matkailun turvallisuustyökalut -sivusto

Majoitus- ravitsemus- ja ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasioita edistämään on luotu kattava internet-sivusto ”Matkailun turvallisuustyökalut”. Tämä on Lapin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin hankkeessa Matkailun turvallisuusnormisto toteuttama sivusto, josta löytyy kattava tietopaketti lakeihin, lupiin ja ilmoituksiin sekä myös työkaluja ja yritys-caseja. Siinä huomioidaan lakisääteiset minimivelvoitteet sekä vapaaehtoiset lisäykset. Sivusto toimii omavalvonnan työkaluna ja on käytännönläheinen. Sivusto on myös englanniksi.

 

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Matupa on eräänlainen turvallisuusintro: se antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen.

Koulutusta järjestävät useat oppilaitokset. Turvallisuuspassikoulutus sopii hyvin kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.

Matupa sisältyy myös Laatutonnin Exclusive-tason valinnaisiin moduleihin.

Lisätietoja:
Avoimet kurssit: Oula-Matti Peltonen, oula-matti.peltonen (at) santasport.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

 

Tukes: Kuluttajaturvallisuus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo, että kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalan piiriin kuuluvat kuluttajapalvelut eivät aiheuta vaaraa kenenkään kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Lisätietoja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta löydät Tukesin kotivuilta.

Jos palvelu aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voi tehdä ilmoituksen täällä.

Myös kuluttaja voi tehdä ilmoituksen vaarallisesta palvelusta. Mikäli havaitset tai tietoosi tulee kuluttajapalveluun liittyvä vaara- tai läheltä piti- tilanne, voit tehdä siitä ilmoituksen täällä.

Tutustu myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) materiaaleihin ja ohjeisiin koskien palveluiden turvallisuusvaatimuksia.

 

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

Muista myös Culture Finland -katto-ohjelman E-oppimiskokonaisuus Tapahtuman järjestämisen turvallisuudesta. Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita.

 

Turvasatanen

Oppaassa Turvasatanen esitellään turvallisuuden hyvät käytänteet eläinten katselu- ja kuvausmatkailuun liittyvissä matkailutuotteissa. Opas on tarkoitettu matkailuyrityksille, mutta käytänteiden tuntemisesta on hyötyä kaikille luonnon elämyksistä nauttiville. Opas on laadittu Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa ”Turvallisuus eläinten katselu- ja kuvausmatkailussa” -hankkeessa. Opas on toteutettu myös englanninkielisenä “100 best practices for organised wildlife watching” ja löytyy tästä linkistä.