Thomas Cookin muutoksen tuulet Saksassa

26.10.2015

Tavoitteena kansainvälinen, rajat ylittävä liiketoimintamalli

Kansainvälinen Thomas Cook Group on ilmoittanut uudelleenorganisoinnistaan Saksan markkinoilla. Ensisijaisesti uudelleenjärjestelyt tarkoittavat vastuualueiden jakoa konsernin ja paikallisten markkinointitahojen välillä: tuotanto keskitetään ja myynti tehdään paikallisella tasolla.

TCG:n Keski-Euroopan johtaja Stefanie Berk toteaa, että nykyisen markkinatilanteen vuoksi TCG:n on keskityttävä entistä enemmän myyntiin ja markkinointiin entisen tuotekeskeisyyden sijaan.

Uudelleenjärjestelyjen tuloksena TCG on perustanut keskitettyjä tasoja ja tavoitteena on luoda kansainvälinen, rajat ylittävä liiketoimintamalli.

Konsernin tasolla näitä keskitettyjä tuotantoyksiköitä on kolme, jotka tekevät sopimukset kapasiteetista ja valitsevat tuotteet paikallisille markkinoille. Rantalomayksiköllä on valikoimissaan 2 500 hotellia, toiseen yksikköön kuuluvat muut “mainstream-lomat”, kuten city tripit, lomamatkat omalla autolla sekä ns. ”dynaamiset paketit”. Kolmas yksikkö kattaa erikoistuotteet, kuten kaukomatkat, risteilyt sekä erikoisbrändit. Tämän tuloksena paikalliset maaorganisaatiot keskittyvät enemmän itse kaupantekoon (myyntiin ja markkinointiin), kapasiteettiin sekä kysynnän hallintaan. Linkki englanninkieliseen uutiseen fvw.com  15.10.2015