Teemakohtaiset kehittämisstrategiat 2014-2018 käyttöön

25.06.2015

Kaikkia Visit Finlandin kehitettäviä teemoja sekä ruokamatkailua koskevat kehittämisstrategiat ovat valmistuneet. Strategiat antavat suuntaviivoja kehittämiselle tavoitteiden, ydinviestin, painopisteiden, kehittämisalueiden ja konkreettisten toimenpiteiden kautta. Alueelliset kehittämishankkeet voivat poimia toimenpiteistä omalle alueelleen oleellisia asiakokonaisuuksia. Näin strategia jalkautuu koko Suomeen. Strategioihin on helppo tutustua pp-tiivistelmien kautta, joita voi vapaasti hyödyntää omissa esityksissä teeman eteenpäin viemisessä alueella.

Tutustu strategioihin tästä.

Lisätietoja Terhi Hook, kehityspäällikkö, terhi.hook (at) visitfinland.com