Suomi ja Kainuu Brysselin Winter Wonders 2018 -tapahtumaan

06.02.2018

Brysselin joulutori Winter Wonders on yksi Euroopan suurimmista joulutoritapahtumista. Bryssel kutsuu tapahtumaan vuosittain ”kunniavieraan” (celebrated country) ja tänä vuonna se on Suomi. Toteutuksesta on sovittu Brysselin kaupungin, Visit Finlandin ja Kainuun liiton kesken.

Tapahtumaviikkojen aikana Brysselissä, EU:n sydämessä, tarjotaan suomalaista kulttuuria Kainuu-twistillä. Kainuu tuo tapahtumaan Kalevala Spirit Oy:n suomalaisen joulutorin, jolla on pitkät perinteet Saksan joulumarkkinoilla.

Suomalaisen joulutorin menestystekijöihin kuuluvat aidot asiat, kuten elävä tuli, oikeat kuuset, suomalainen glögi ja loimulohi. Tapahtumassa nostetaan esiin Kainuun matkailuvaltteja: erämaaluontoa, Hossan kansallispuistoa, lumista talvea ja talven valoa. Tapahtuman aikana esitellään myös muuta kainuulaista osaamista, esimerkiksi puurakentamista ja pelialaa.

– Tapahtuma on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä tunnetuksi Kainuun kansainvälistä matkailutarjontaa ja osaamista. Tapahtuma ja siihen valmistautuminen vauhdittaa kainuulaisten matkailualan toimijoiden kansainvälistymistä ja yhteistyötä. Tavoitteemme on samalla aloittaa pysyvä yhteistyö matkailun kansainvälisessä markkinoinnissa Kainuun ja Visit Finlandin kesken, kuvaa maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuun liiton motiiveja sitoutumiselle Brysselin joulutapahtuman toteutusvastuuseen.

Suomi esiin kiinnostavana matkailumaana

Brysselin joulutorilla vierailee vuosittain 2,5 miljoonaa kävijää, joista kolmannes on Brysselin asukkaita, kolmannes belgialaisia ja kolmannes kansainvälisiä kävijöitä. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 30.11.2018–6.1.2019.

– Visit Finland kokee Suomen näkyvyyden tällaisissa tunnetuissa, isoissa tapahtumissa tärkeänä Suomen tunnettuuden ja kiinnostavuuden nostamiseksi kyseisellä markkinalla. Koska tapahtumaan on sopivasti aikaa, ehditään myös Kainuun kanssa tuottaa markkinoille sopivaa tuotetarjontaa ja löytää hyviä myyntikanavia, sanoo Euroopan yhteyspäällikkö Heli Saari Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Belgialaisten matkat Suomeen hyvässä kasvussa

Vuonna 2017 belgialaisille kirjattiin Suomessa jo yli 60 000 yöpymisvuorokautta, mikä on 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomi on saavuttanut Belgiassa vahvan aseman talvikohteena, mutta kesän osalta Suomella on vielä paljon kirittävää, kun verrataan matkailijoiden määrää muihin Pohjoismaihin. Edellytykset kasvulle ovat hyvät, sillä Suomen vahvuudet osuvat moneen kansainväliseen trendiin, kuten luontoelämyksiin ja hyvinvointimatkailuun, joita haetaan kiireisen arjen vastapainoksi. Visit Finlandin tutkimuksen* mukaan belgialaista matkailijaa kiinnostaa luonto ja kesällä erityisesti aktiiviloman ja rentoutumisen yhdistäminen.

 

LISÄTIETOJA

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitto, p. 044 797 0197, pentti.malinen@kainuu.fi

Heli Saari, Account Manager Europe, Visit Finland Global Sales Promotion | Business Finland, p. 040 5642780, heli.saari@businessfinland.fi

 

*) Visit Finland Segmentation Study 2017 http://www.visitfinland.fi/studies/visit-finland-segmentation-study-2017/

 

Kainuun liiton muodostavat maakunnan kahdeksan kuntaa. Maakunnassa asuu yhteensä noin 74 790 asukasta. Kainuu on Belgian kokoinen alue keskellä Suomea. Etäisyys Helsingistä 568 km, Oulusta 181 km ja Brysselistä n. 2 000 km. Kainuun liitto toimii Kainuun aluekehitys- ja suunnitteluviranomaisena sekä vastaa alueen yleisestä kehittämisestä maakunnassa. Maakunnan liitto toteuttaa EU-ohjelmien mukaisia suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä sekä valvoo maakunnan etua niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kainuun liitto huolehtii maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. www.kainuunliitto.fi