Outdoors Finland ja Culture Finland ohjelmien jatkohankkeet alkaneet

26.12.2015

Valtakunnallisen Outdoors Finland (OF) katto-ohjelman työ jatkuu vuoteen 2018 saakka. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke koordinoi kesäaktiviteettien kehittämistä alueellisen koordinaattoriverkoston kanssa ja keskittyy toimenpiteissään edistämään matkailullisten reitistö- ja luontokohteiden kehittämistä ja maaseudun mikro ja pk-yritysten kansainvälistymistä. Visit Finland hakee hankkeelle projektipäällikköä ja toimenpiteet alkavat tammikuussa. Lue lisää Outdoors Finlandista.

Lisätiedot:Outdoors Finland projektipäällikkö Leena Yli-Piipari  Leena.Yli-Piipari@visitfinland.com

Culture Finland (CF) –katto-ohjelman työ jatkuu edelleen vuonna 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Kulttuurimatkailun kehittämisstrategian toteuttamiseen ollaan kuitenkin saamassa lisäresurssia Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä ESR Luovaa osaamista –ohjelmasta.

Luova Matka –hanketta toteutetaan 2018 loppuun ja toimenpiteillä vaikutetaan siihen, että luovien alojen sisältöjä saadaan osaksi matkailutuotteita. Tulosten saavuttamiseksi tarvitaan paikallistasolla toimivia kulttuurimatkailutuottajia, koulutusta, tutkimustietoa ja uusia toimintamalleja mm. välitysliiketoimintaan sekä laajapohjaista yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla kulttuuriviennin kautta.

Sekä Culture Finland katto-ohjelman että Luova Matka –hankkeen toteuttamisesta vastaa Visit Finland.

Lisätiedot: susanna.markkola@visitfinland.com