Ohjeistus kotimajoitusta tarjoaville

09.05.2016

Kotimajoituksen yleistymisen johdosta TEM on viranomaisyhteistyössä laatinut  ohjeistuksen kotimajoitusta tarjoaville. Se esittelee tärkeimmät majoitustoimintaa säätelevät lait ja asetukset ja tapaukset, jolloin kotimajoittajan tulisi ottaa ne huomioon. Se antaa myös muita tärkeitä vinkkejä kotimajoitustoimintaan.

TEMiltä on ilmestynyt myös  koko jakamistaloutta käsittelevä taustaselvitys, sillä jakamistalous ilmiönä kasvaa ympäri maailmaa. Osana Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015−2025 toimeenpanoa työ- ja elinkeinoministeriön matkailutiimi laati taustamuistion kotimajoituksesta Suomessa. Taustamuistiossa luodaan katsaus kotimajoitukseen ilmiönä Suomessa ja maailmalla, haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaikutuksiin matkailuelinkeinoon. Taustamuistio on osa laajempaa ministeriön työtä uuden ilmiön ja sen laajuuden ymmärtämiseksi sekä taustana säädösympäristön kehittämiselle ja mahdolliselle myöhemmälle lainsäädäntötyölle

 

Ladattavat