MERELLINEN SAARISTO: Ensimmäinen saaristoseminaari järjestetään 15.12., save the date! / MARITIMA SKÄRGÅRDEN: Det första skärgårdsseminariet hålls den 15 december, save the date!

06.07.2016

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi kasvuohjelma on ollut käynnissä vuoden ajan. Vuoden aikana saariston tunnettuutta Keski-Euroopan markkinoilla on kasvatettu kiitettävästi monin eri toimenpitein. Kasvuohjelma lanseerattiin näkyvästi Saksassa ITB-Berlin messujen yhteydessä 9.3.2016 ja kesä on käynnistynyt kiireisissä merkeissä kasvuohjelman tuodessa rannikkoalueelle useita media- ja matkanjärjestäjäryhmiä tutustumismatkoille, monta ryhmää on tulossa vielä lomien jälkeen. Kesällä FinRelax –ohjelman kanssa yhteistyössä toteutettava Tour De Relax –kampanja tuo keskieuroopppalaisia bloggaajia rentoutumaan rannikkoalueelle 10 päivän ajaksi.

Merellinen saaristo –ohjelma tiivistää yhteistyötä niin kansainvälisen kuin kotimaisen matkailuelinkeinon kanssa ja auttaa uusien tuotteiden kampanjoinnissa markkinoilla. Syksyn aikana yhtenäistä saaristobrändiä tullaan viemään askel eteenpäin, jotta Suomen saaristo- ja rannikkoalue näyttäytyy markkinoilla yhtenäisenä, tiiviinä ja vetovoimaisena matkailualueena.

Alueyhteistyön tiivistämiseksi Merellinen saaristo –ohjelma järjestää ensimmäisen vuotuisen Saaristoseminaarin 15.12.2016 klo 10-17 Team Finland talon auditoriossa Porkkalankatu 1:ssä. Saaristoseminaarin ohjelma ja kutsut lähetetään syksyn aikana, mutta merkitsethän päivän jo nyt kalenteriisi. Mukaan mahtuu 200 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Ohjelmapäällikkö Heli Saari lomailee 4.7-5.8. ja ohjelmakoordinaattori Asta Laaksonen 25.7.-14.8. Kiireellisissä asioissa olemme kuitenkin puhelinsoiton päässä. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita onnistuneesta ensimmäisestä vuodesta ja toivottaa kaikille oikein mukavaa, rentouttavaa ja menestyksekästä kesäkautta!

 


Tillväxtprogrammet Den maritima skärgården internationellt känd har pågått i ett år. Under året har man på ett berömligt sätt lyckats öka kännedomen om skärgården på marknaden i Mellaneuropa genom ett antal olika åtgärder. Tillväxtprogrammet lanserades stort i Tyskland i samband med mässan ITB-Berlin den 9 mars 2016 och det har varit bråda tider nu i början av sommaren. Genom tillväxtprogrammet har flera medie- och researrangörsgrupper gjort studieresor till kustområdet och det kommer många grupper också efter semestrarna. Genom kampanjen Tour De Relax, som genomförs i sommar i samarbete med programmet FinRelax, får mellaneuropeiska bloggare komma till kustområdet för att koppla av i 10 dagar.

Programmet Den maritima skärgården intensifierar samarbetet med såväl den internationella som den finländska turistnäringen och främjar kampanjföringen av nya produkter på marknaden. Under hösten kommer det enhetliga skärgårdsvarumärket att tas ett steg längre för att Finlands skärgårds- och kustområde ska profilera sig som ett enhetligt, koncentrerat och attraktivt turistområde på marknaden.

För att öka det regionala samarbetet ordnar programmet Den maritima skärgården det första årliga Skärgårdsseminariet den 15 december 2016 kl. 10–17 i auditoriet i Team Finland-huset på Porkalagatan 1. Programmet för skärgårdsseminariet och inbjudan skickas ut under hösten, men anteckna datumet i kalendern redan nu. De 200 första anmälda ryms med.

Programchef Heli Saari är på semester 4.7–5.8 och programkoordinator Asta Laaksonen 25.7–14.8. I brådskande ärenden är vi ändå endast ett telefonsamtal bort. Vi vill tacka alla samarbetspartner för det resultatrika första året och önska alla en riktigt trevlig, avkopplande och framgångsrik sommar!

 

Saaristoterveisin / Skärgårdshälsningar,
Merellinen saaristo-ohjelmatiimi / Programteamet för Den maritima skärgården:
Heli Saari, 029 46 95673
ja Asta Laaksonen, 046 9232086
etunimi.sukunimi(at)visitfinland.com