Matkustustase

15.06.2015

Matkustustase 2001-2015

Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.

Huom. Matkustustaseen tuoreimmat tietokantataulukot löytyvät VISIT FINLANDIN TILASTOPALVELU RUDOLFISTAMatkustustase trendi 10 v.Matkustustase tulot maittain 2015

Matkustustase kuvaa nimellisiä rahavirtoja. Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty 27.9.2016. Katso myös Tilastokeskuksen maksutasetilastot.