Matkailun ja kulttuurin syke -seminaari 26.4.2018 Jyväskylässä

11.04.2018

KUVA: Visit Jyväskylä, Tero Takalo-Eskola

Matkailun ja kulttuurin syke – kulttuurireittiyhteistyöllä sisältöjä ja kansainvälisyyttä kulttuurimatkailuun

Aika: torstai 26.4.2018
Paikka: Jyväskylä, Aalto-sali
Kohderyhmä: Kulttuurin ja matkailun toimijat

Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyön tuomista mahdollisuuksista.

Ohjelma 26.4.2018 Matkailun ja kulttuurin syke Jyväskylä

Matkailun ja kulttuurin syke –seminaarisarja jatkuu tänä keväänä teemalla ”Kulttuurireittiyhteistyöllä sisältöjä ja kansainvälisyyttä kulttuurimatkailuun”.

Suomi on mukana Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittien laajennetussa osittaissopimuksessa (EPA) vuodesta 2018 lähtien. Sopimuksella edistetään rajat ylittävien kulttuurireittien kehittämistä. Keskeinen tavoite on vahvistaa tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä sekä edistää kulttuurimatkailua. Seminaarissa kerrotaan sopimuksen toimeenpanosta Suomessa, lisäksi EPA-kulttuurireittiyhteistyön mahdollisuuksia avaa Euroopan kulttuurireittiverkoston edustaja.

Seminaari juhlistaa myös kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Seminaarissa yhteiseen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön perustuvia kulttuurireittejä käsitellään kestävän matkailun kehittämisen ja osallisuuden lisäämisen välineinä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ”Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille – kulttuurimatkailureittien kehittäminen” hankkeen tuottama reittitoiminnan opas julkistetaan seminaarissa. Opas jäsentää ja mallintaa ratkaisuja reittitoiminnan verkostoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviin haasteisiin. Hanke on saanut tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisesta Luovaa osaamista ESR-kokonaisuudesta.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Seminaarin järjestää kansallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.