Kesän 2016 matkailunäkymät Saksan markkinoilla

07.06.2016

Yleiset näkymät Suomeen matkustamisessa


Kysyntä on kasvanut ja liikenneyhtiöiden edustajien mukaan Suomi on vetänyt  paremmin vuonna 2016. Monet isot kansainväliset tapahtumat, erityisesti jalkapallon EM, haastavat  alkukesän volyymia, mutta kysyntä tasoittuu syyskuuhun mennessä. Saksalaiset haluavat seurata kisoja oman maan lähetyksin. Myös muita isoja tapahtumia on paljon.

Syyt odotettuihin muutoksiin

Muutos turvallisuuden tunteessa monissa suosituissa lomakohteissa. Erityisesti laaja uutissointi itäisen Välimeren pakolaiskriististä terrorismiin ja sotaan muuttaa matkailijavirtoja. Tämän seurauksena muut lähialueiden sun & beach -markkinat ovat ylikuumentuneet ja esimerkiksi suositut kohteet ovat ruvenneet rajaamaan matkailijoita. Tämä avaa pohjoisen suuntaan uusia mahdollisuuksia.

Uudet tuotteet

Tuotekehitys on olemassa olevien saariston ja FinRelax tuotteiden jälkeen ottamassa uusia suuntia Suomen kohteilta ja markkinoilta saadun palautteen myötä.

Keski Euroopan markkinoille kolme visiota kesälle  2017

1.     Poikittainen autobaana
Saksalaisten pohjoisen autobaana katkaistaan ja ohjataan etupäässä Suomen rannikkolle. Pyritään uudistamaan tuoteprofiilia ja hyödynnetään maksimaalisesti saariston vetovoimaa ja lähialueiden hubit: näin rannikkomme hubeiksi voidaan määritellä Tukholma, Maarianhamina, Turku, Helsinki, Tallinna ja Pietari. Uuden länsi-itäsuuntaisen volyymimatkailun rakentamiseen pyritään ympärivuotisesti hyödyntämään mm. Tukholman vetovoimaa ja hyvää saavutettavuutta, erityisesti laivakapasiteettia, mutta myös air-sea vaihtoehtoa. Suomi kuitenkin säilyy koko ajan päämatkakohteena.

2.     Slow Finland
FinRelaxin teemoista viestitään slow matkailun nosteella, lähtökohtaisesti jokaisen Suomeen tulevan matkailijan tulisi sisällyttää meidän ainutlaatuisia slow-elementtejämme matkaansa: puhtaan luonnon ja metsän kokeminen, saunakulttuurimme, ruokakulttuurimme. Autenttisia kokemuksia ja kohtaamisia kulttuurimme ja suomalaisten kanssa. Esimerkkinä Sauna from Finlandin uusi auktorisointi autenttisille suomalaisille saunoille.

3.     Slow season 
FinRelaxin toinen iso tuotannollinen harppaus on lanseerata Suomeen uusi matkailusesonki, joka perustuu sadonkorjuuaikaan, ilmastomuutoksen myötä lämpeneviin loppukesiin/syksyihin, asiakkaiden kulutustottumuksiin tehdä lyhyitä 4-7 päivän matkoja yhden pitkän loman sijasta ja Suomessa nykyään oleviin lukuisiin sadonkorjuutapahtumiin. Elementtejä voivat olla vaikka uusi peruna, rapusesonki, marjasesongit, kalojen kutuajat, metsästyskaudet.

Pidemmän aikavälin trendit

Mitkä ovat merkittävimmät matkailutrendit edustamallasi markkinalla?

 • Nopeasti syntyvät alueelliset kriisit muuttavat markkinoiden kulutuskäyttäytymistä,  esimerkiksi kuluttajat siirtyvät takaisin matkatoimistoon ostamaan lomansa, se tapahtuu yhä useammin online. Monet matkailualan ammattilaiset, joiden voidaan ajatella olevan edelläkävijöitä, ovat  työmatkoissaan siirtyneet käyttämään online-matkantoimistojen pakettitarjouksia suorien varauksien sijasta. Näin esimerkiksi paikallinen kuluttajansuoja ja matkan peruutusvakuutus hoituu parilla eurolla varauksen yhteydessä.
 • Usein myös online-matkatoimistoilla on isolla rahalla tehty UX eli käyttäjäkokemus on viety erittäin kuluttajaystävälliselle tasolle. Pirstaleinen yksittäisten palvelujen googlailu harvoin pärjää sille.
 • Erityisesti vähänkin kalliimmat ja pidemmät matkat siirtyvät enemmän etabloituneisiin kanaviin, samoin myös Suomen tapaiset suhteellisen tuntemattomat kohteet.
 • Luova matkailu on iso trendi, samoin  vähän palveluita kuluttavien selfie-turistien määrän voimakas kasvu esimerkiksi risteilymatkakohteissa.

 

Miten suomalaisen elinkeinon tulisi hyödyntää kutakin näistä trendeistä?

Tuotekehityksessä

 • Autenttiset suomielämykset, kohtaamiset paikallisten kanssa. Esimerkiksi Kiasman sinkkuillat ovat hieno hittipotentiaali myös kansainvälisellä puolella.
 • Palvelukokemuksen kehittäminen.
 • Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden verkottumien synnyttää uusia palveluita = tuotteita.
 • Elämyksellisyys ja tarinallisuus on tärkeää: me teemme asiakkaille heidän vuotensa huippuhetkiä, joita he haluavat jakaa eteenpäin. Asiakkaat haluavat oppia uutta. Missä on ensimmäinen retki peruskouluun, jossa myös pilke silmäkulmassa avataan maailman paras koulujärjestelmä ja haastetaan vaikka kolmasluokkalaisten matikkakokeella?

Markkinoinnissa

 • Visit Copenhagen on osannut valjastaa selfie-turistit “most fotogenic points” -reitille ja sitä kautta korottamaan UGC:n (user-generated content) määrää samalla kun massoja ohjaillaan suotuisasti.
 • Tapahtumien merkitys nousee: onko alueellasi tapahtumia, joihin voisi houkutella ulkomaisia asiakkaita?
 • Niche on uusi valtavirta

Myyntikanavayhteistyössä

 • Kannattaa pyrkiä antamaan selkeitä kuvauksia lähtien siitä, kenelle tuote sopii. Tuotekuvausten esimerkkejä löytyy esimerkiksi tuotemanuaalistamme: www.finnland-produkt-manual.de  Kannattaa myös referoida mahdollista autenttista asiakaspalautetta.
 • Pitää hyväksyä, että  jakelu toimii provisiopalkkiolla. Proviosiopohjainen kauppa on palvelun tuottajalle riskitön tapa myydä tuotetta alueilla, jonne yksi oma myyntimatka saattaisi syödä vuoden tuotot. Suomessa esimerkiksi ravintolat eivät usein ymmärrä provisiobisneksen potentiaalia liiketoiminnan ajurina esimerkiksi ryhmäkaupassa.
 • Nykyään löytyy lähes joka alueelle oma globaali jakelukanava, kuten aktiviteeteille esimerkiksi www.getyourguide.com. Niihin pääsee suhteellisen pienellä omalla vaivalla kustannuksitta mukaan ja esimerkiksi isot kansainväliset varausjärjestelmät tarjoavat näitä ennalta varattavia tuotteita matkatoimistojen kautta.

 

Jyrki Oksanen, markkinointiedustaja, Visit Finland