Kesän 2016 matkailunäkymät Italian markkinoilla

08.06.2016

 

Yleiset näkymät Suomeen matkustamisessa tulevalle kesälle

Italialaisten matkustus on yleisesti hieman lisääntynyt. Eniten lisäyksestä hyötyvät lähimarkkinat, mutta myös Pohjoismaiden suosio on kasvanut. Suomen osalta kesäkausi näyttää hyvältä ja pientä kasvua voidaan odottaa. Määrät ovat kuitenkin edelleen melko pieniä verrattuna kilpailijoihimme, etenkin Tanskaan ja Norjaan.

Merellinen Saaristo projektin puitteissa monia potentiaalisia italialaisia matkanjärjestäjiä on tulossa tutustumaan Suomeen tänä kesänä, joten uusia tuotteita on tulossa markkinoille. Suomen kesäimago on hieman parempi Italiassa kuin Ranskassa, mutta heikompi kuin kilpailijoidemme. Uusien tuotteiden osalta varsinkin saaristo tulee olemaan näkyvillä osittain jo tänä kesänä.

Myös Italian osalta saavutettavuus on suurin haaste ja lennot ovat melko hintavia kilpailijoihimme verrattuna.

Pidemmän aikavälin trendit

Italiassa yleinen ilmapiiri on hieman positiivisempi kuin Ranskassa. Taloustilanne on hieman parantunut ja toistaiseksi terrorismi ei ole vielä aiheuttanut yhtä suurta pelkoa kuin Ranskassa. Italian tilanteen voidaan olettaa pysyvän hyvänä, jos turvallisuustilanne yms. pysyvät nykyisellään.

Suomen imago on hieman jäänyt jälkeen kilpailijamaiden imagon kehityksestä. Etenkin Norja on todella aktiivisesti esillä sekä talvi- että kesätarjonnan osalta ja mainostaa eri medioissa.

Tuotteina kesän kiertomatkat (erilaisine kaupunki- ja luontoaktiviteetteineen) sekä Lapin talvimatkat kiinnostavat. Saaristo on saanut osakseen kiinnostusta ”uutena kohteena” ja Fly & Drive kiertomatkat kiinnostavat. Suomi koetaan turvallisena ja monipuolisena kohteena (luontokokemukset sekä kaupunkivierailut yhdistettynä).

Uusia, kiinnostuneita toimijoita on ja siksi yhteistyö (ja uusien tuotteiden kehitys) matkanjärjestäjien kanssa yhdessä on tärkeää. Usein näiden toimijoiden Suomi-tuntemus on vielä melko heikko.

Italiassa online-kanavien merkitys on kasvanut ja etenkin matkan suunnittelussa tietoa haetaan erilaisista online-kanavista

 

Sanna Tuononen, Visit Finland