Kasvuohjelmassa kerätään nyt runsasta satoa

28.08.2017

Matkailun kasvuohjelman (StopOver Finland, Merellinen saaristo ja Finrelax-hyvinvointimatkailu) kolmannen ohjelmakauden keskeisiä toimenpiteitä ovat ostajien ja median tutustumismatkat, myyntiworkshopit, PR-tilaisuudet sekä monikanavainen taktinen markkinointi. Ostajavierailuja ja medialle räätälöityjä tutustumismatkoja järjestetään kasvuohjelman toimesta vuoden 2017 aikana reilusti toista sataa.

Aasiassa Visit Finland StopOver -teemainen markkinointi on pyörinyt kohdemarkkinoilla Japani, Kiina, Etelä-Korea ja USA koko alkuvuoden. Saaristoa ja hyvinvointimatkailuteemoja on puolestaan markkinoitu ennätyssuurella panostuksella Slow Finland -kampanjan kanavissa varsinkin saksankielisessä Keski-Euroopassa. Alkuvuoden aikana saksalaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu on ollut koko Suomeen 9 %, saariston alueelle 23 %. Kesäkuussa kasvua raportoitiin edelliseen vuoteen verrattuna jo 19 %. StopOver-matkustajien määrissä heinäkuun kasvu em. kohdemarkkinoilta oli 22 %. Koko alkuvuoden StopOver-matkailijamäärän kasvu oli 10 %. Eri teemaisia kasvuohjelman aikana luotuja ostettavia tuotteita on Visit Finlandin MyStay-portaalissa jo yli 1 000.

Parhaat käytänteet kiinteäksi osaksi systemaattista alueellista yhteistyötä

Kuluneen vuoden ajan kasvuohjelmassa on keskitytty tuotekehityksen ja yhteismarkkinoinnin hyvien käytäntöjen, sekä kotimaassa ja kohdemarkkinoilla luotujen yhteistyömuotojen vakiinnuttamiseen ja syventämiseen. Tuotekehityksessä sekä jakelutie- ja myyntikanavayhteistyössä happotestattuja toimenpiteitä on nivottu kiinteäksi osaksi yhteistyötä saariston ja Järvi-Suomen alueellisten kumppaneiden kanssa. Näistä esimerkkeinä ovat Visit Finland Akatemia -koulutus ja matkanjärjestäjille suunnattu, eri suuralueilta ja teemoista koottu, tuotemanuaali. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Finpron sisällä mm. elintarviketeollisuuden ja digitalisaation ohjelmakokonaisuuksien kanssa.

Tekes ja Finpro yhdistävät voimansa yritysten digiloikan tueksi

Uutta matkailun ohjelmakokonaisuudessa on Tekesin ja Finpron yhteistyö. Digitalisaatiota edistetään tarjoamalla systemaattista tukea digitalisaation eri vaiheissa oleville yrityksille, kehittämällä koko toimialaa tukevia digipalveluita ja panostamalla yhteistyöhön globaalien markkinointi- ja myyntikanavien kanssa.

Tuttu tiimi ruoreissa

Matkailun ohjelmakokonaisuuden johtajana toimii Kristiina Hietasaari ja teemakohtaisten toimenpiteiden toteuttajina jatkavat ohjelmapäälliköt Kiti Häkkinen (Finrelax), Heli Saari (Merellinen saaristo) ja Kaisa Kosonen (StopOver Finland).

Ole yhteydessä ja lue lisää matkailun kasvuohjelmista visitfinland.fi-sivustoltamme.